The Heritage of Money and Coinage: Multiple Approaches to Ancient Coins and Economies

Ny kurs inom CIVIS-samarbetet våren 2022. Sök senast 21 december.

Credit: Andreas Bürklmair/Kunstsammlungen & Museen Augsburg
Credit: Andreas Bürklmair/Kunstsammlungen & Museen Augsburg

Kursen The Heritage of Money and Coinage: Multiple Approaches to Ancient Coins and Economies ges av Institutionen för arkeologi och antikens kultur i samarbete med Sapienza Università di Roma och University of Tübingen.

Kursen ges mellan 21 mars-22 april 2022 och kan sökas av masterstudenter och forskarstuderande. Föreläsningar kommer att vara webbaserade men en exkursion till Rom ingår i kursen. Observera att sista ansökningsdag är den 21 december.

För ansökan och mer information om kursen se: The Heritage of Money and Coinage: Multiple Approaches to Ancient Coins and Economies

Du kan även kontakta universitetslektor Nanouschka Myrberg Burström, som administrerar kursen för mer information. E-post: nanouschka.burstrom@ark.su.se