Workshop om fragmentering

I slutet av oktober var institutionen värd för en uppskattad workshop på temat fragmentering i arkeologi.

Mötet, som organiserades av PAG (Postdoctoral Archaeological Group) vid institutionen för arkeologi och antikens kultur, samlade ett 15-tal deltagare från olika delar av Europa. Postdoktorala forskare fick möjligheten att presentera och diskutera sin forskning i relation till frågor om bruket av avsiktligt fragmenterade material i olika perioder av det förflutna. Särskilt inbjudna som diskussionspanel och key-note speakers var professor Joanna Brück (Dublin), professor John Chapman (Durham), doktor Bisserka Gaydarska (Durham) och professor Andrew Jones (Stockholm). Bidragen kommer så småningom att ges ut i form av en antologi på engelska.
 


Läs mer om PAG under Forskargrupper.