AI-verktyg kan hjälpa studenter med skrivkramp

Paul Johannesson och hans kollegor som ansvarar för examinationen av examensarbetena har sammanställt ett material som studenter kan utgå ifrån när de skriver sina examensarbeten.

Paul Johannesson Bild: privat
Paul Johannesson är professor på Institutionen för data- och systemvetenskap och ansvarig för examinationen av examensarbeten. Foto: privat.

Vissa saker är generativ AI, som till exempel ChatGPT, väldigt bra på. Paul Johannesson uppmuntrar studenterna att ta hjälp till i princip allting i arbetet med examensarbetet. Det viktiga är att tänka på hur det används.

– Generativ AI är väldigt bra hjälp för till exempel brainstorming. Ofta sitter studenterna och tittar på ett blankt papper och har skrivkramp. Då kan AI ge ett antal idéer, en del bra och en del lite för fantasifulla. Men det löser upp blockeringen så att det blir lättare att pröva och spinna vidare. Verktygen är också bra på att förbättra språket. För en del studenter är det här en stor fråga. Många har aldrig skrivit en längre text innan. Med hjälp av AI blir texten klarare och mer sammanhängande. Ett annat användningsområde är att få förslag på bra sökord för att hitta litteratur i relation till sin forskningsfråga i bibliotek och Google Scholar till exempel. 

– Många examensarbeten hos oss innehåller intervjuer och undersökningar. Där kan studenterna ta hjälp av AI att föreslå intervjufrågor. Om du ställer en bra prompt som beskriver vad du vill ha kan du få en riktigt bra fråga. Sedan kan AI också ta fram bra motiveringar till varför du ställer precis de här frågorna. 

Paul Johannesson och hans kollegor anser alltså att det inte fusk att ta hjälp av AI på det här sättet.

– Det är som att ha glasögon. Det är inte fusk. Och det är inte fusk att använda Google heller. Men allt behöver kontrolleras så att det stämmer. Ibland kan ChatGPT hitta på saker. Studenterna måste tänka själva. AI kan initialt hjälpa till väldigt mycket med det kreativa men studenten måste alltid prata om materialet och jobba kritiskt med innehållet. 

Det är som att ha glasögon. Det är inte fusk

Handledarna för examensarbetet arbetar just nu med att utvärdera och formulera examinationsformer och vad som förväntas av studenterna.

– Det vi är tydliga med är att studenten inte får ta texten som till exempel ChatGPT genererar och bara klippa in den utan att ha gått igenom den. Den måste bearbetas kritiskt för att bli användbar. Det fungerar inte att plugga mer på hur man promptar istället för att plugga på data- och systemvetenskapen bakom en forskningsfråga. Det kan mycket väl bli mer av muntliga examinationer där studenterna presenterar och pratar om sina arbeten. Förmodligen blir det flera seminarier, eller en stor avslutande examenspresentation – eller en kombination av båda. Under arbetets gång ska studenterna dessutom arbeta med ett reflektionsdokument där de redogör för hur de använt AI och på vilket sätt de tycker att det påverkat deras arbete. 

Det fungerar inte att plugga mer på hur man promptar istället för att plugga på data- och systemvetenskapen bakom en forskningsfråga

Arbetssättet har redan förändrats mycket inom IT-branschen. När studenterna kommer ut i arbetslivet kommer de att möta AI-verktyg varje dag.

– Examensarbetet är ett jättebra tillfälle för studenterna att lära sig vad AI är för något och hur det kan användas. Det blir en förberedelse för deras yrkesverksamhet. Om de då inte kan någonting om AI, medan andra har erfarenhet, kommer de inte vara speciellt attraktiva på arbetsmarknaden. Det är vår skyldighet som institution att se till att de faktiskt förstår hur man använder generativa AI-verktyg och börjar tillämpa det redan under sina studier.

– Man ska inte förbjuda så mycket. Har man för många regler blir studenterna försiktiga och experimenterar inte, avslutar Paul Johannesson. 

AI-policy för DSV
Med anledning av alla nya AI-verktyg har DSV arbetat fram en AI-policy för att förtydliga för studenter vad som är tillåtet men också vilka stora möjligheter verktygen kan innebära för dem i sina studier.
Läs DSV:s AI-policy

Writing Your Thesis with ChatGPT
Paul Johannesson har skrivit boken ”Writing Your Thesis with ChatGPT: Research, Scholarship and Academic Writing in the Age of Generative AI” (2024). Han tipsar om hur du kan prompta och använda generativ AI i uppsatsarbetet.
Boken kan laddas ner kostnadsfritt här

TEXT: Carina Bergholm