Om oss

Vi är Sveriges första IT-institution och är geografiskt lokaliserade mitt i ett av världens ledande IT-kluster. Vår forskning och utbildning inriktas på att utveckla och anpassa användning av IT till de krav människor, organisationer och samhälle ställer.

Studenter framför Nodhuset, Campus Kista. Foto: Jens Olof Lasthein.

 

INSTITUTIONEN I SIFFROR 2022

Omsättning: 250 mnkr (2021)

200 anställda (2021), varav;

15 professorer

70 forskare

90 doktorander

5 000 studenter (2022), varav 45 % kvinnor

16 program på grund- och avancerad nivå (2022)

 

I början på 1960-talet motiverar datoranvändningens expansiva utveckling kvalificerad akademisk utbildning. År 1964 föreslår en statlig utredning att disciplinen ”Administrativ databehandling” ska inrättas i Stockholm, Göteborg och Lund. Här börjar historien om DSV.

En ny världsdisciplin skapas

Börje Lagnefors lade grunden till DSV år 1965. Som Sveriges förste IT-professor bidrar han till att utveckla det nya akademiska ämnet Informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik (ADB). Disciplinen är först i världen inom fältet, och som en av Nordens IT-pionjärer bidrar Langefors till att placera Sverige på den internationella IT-kartan.

Institutionen bildas

År 1966 bildar Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) en gemensam institution som får namnet ADB-institutionen efter den nya disciplinen. Den första undervisningen skedde redan året innan för ingenjörsstudenter och studenter vid Stockholms universitet. Institutionen byter 1987 namn till Data- och systemvetenskap och förkortningen DSV.

Vårt ämne

Den akademiska verksamheten inriktas redan från början mot informationsteknik (IT) och blandar systemvetenskap i ett samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datavetenskap och kommunikationsteknik. Integrationen av ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv på ämnet ger oss särskilda möjligheter.

Sveriges äldsta IT-institution

Inriktningen på vårt ämne särskiljer oss från många andra liknande institutioner i Sverige, vilka istället utvecklas mot det snävare området Informatik (med ordets svenska innebörd), och gör oss till Sveriges äldsta IT-institution och en av de första i världen.

Börje Langefors myntade begreppet dator

 

På denna sida