Ny student

Välkommen till DSV!

Innan du kan starta dina studier vid DSV är det några praktiska saker du behöver ordna.

Ny student på master- eller magisterprogram

I länken nedan hittar du som är antagen på ett master- eller magisterprogram information om registrering och terminsstart etc.

New student on a master's programme

När du går en sommarkurs tackar du automatiskt ja till din plats när du registrerar dig och kan inte tacka ja på antagning.se. Därför ska du följa instruktionerna nedan från punkt 2. Datumen för när registreringen är öppen står i den blå faktarutan.

För att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 14 juni. Du får mer information via mejl om registreringen när det är dags.

Först vid kursstart 14 juni kommer du kunna se din kurs i läroplattformen iLearn.

För mer information om din utbildning:

Praktisk projektledning 7,5 hp
Praktisk projektledning - kursbeskrivning med litteraturlista

Programmeringsdidaktik för lärare 7,5 hp
Programmeringsdidaktik för lärare - kursbeskrivning med litteraturlista

 

Registrering till termin 1 eller kurs

Registrering till sommarkurser
24 maj - 14 juni

Ny student (börjar ett nytt kandidatprogram eller ny kurs)

 1. Glöm inte att tacka ja på antagning.se OBS, gäller inte sommarkurser!
 2. För att kunna registrera dig i vårt studieadministrativa system Daisy behöver du ha ett universitetskonto.
  Universitetskonto
 3. Registrera dig i Daisy under registreringsperioden. Se datum i blå faktaruta ovan.
  Registreringslänk till Daisy
 4. För att komma in i DSV:s lokaler behövs ett passerkort. Det tar några dagar att få. Starta processen direkt efter du registrerat dig i Daisy.
  Läs mer under "Passerkorthär nedanför.

Du som startar termin 2 - 6  registrerar dig direkt i Daisy


 

Passerkort

Du får ett passerkort om du är registrerad på en utbildning som har sammankomster i Nodhuset. Distansstudenter kan få passerkort i specifika fall.

För att få vistas i DSV:s lokaler måste du bära ett synligt passerkort. Passerkortet ger tillgång till studentplanet, datorsalar, grupprum med mera.

Läs alla tre stegen i processen nedan innan du börjar!

 1. För att alla konton du behöver ska skapas måste du följa alla steg under "Registrera dig här!" ovan.
 2. Ladda upp ett foto i Daisy. Detta gör du på din Aktuellt-sida (sidan du ser direkt efter inloggning) i Daisy via länken ”Du har ingen profilbild i Daisy. Klicka här för att ladda upp en bild”. För att få bilden godkänd är det viktigt att den är tydlig, beskuren nära ansiktet och att du är fotograferad mot en ljus omönstrad bakgrund. Se bild nedan. Utsnittet kommer eventuellt att redigeras av administratör i samband med att bilden ska godkännas.
  Bildinstruktion hur du beskär en porträttbild i Daisy
 3. I år har vi ändrade rutiner på grund av covid-19. Du får ditt passerkort skickat med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Det går att ändra din postadress i Ladok. Kontrollera adressen innan du startar processen för passerkort i Daisy. Det går inte att ändra adressen i efterhand.
  Du måste kunna legitimera dig för att hämta ut ett rekommenderat brev. 

Funktionsnedsättning

Studenter med varaktiga eller tillfälliga rörelsehinder kan kontakta studentstod@dsv.su.se för att få en funktion inlagd på passerkortet som gör att det blir lättare att öppna vissa entréer.

Kortet ska hanteras som en värdehandling:

 • Det är inte tillåtet att låna ut kortet.
 • Det är inte tillåtet att släppa in andra som inte har kort.
 • Vänta tills dörren är stängd bakom dig för att undvika att obehöriga tar sig in. 

Väktare avvisar alla utan passerkort.

Skicka felrapport till passerkort@dsv.su.se

Ange i mejlet:

 • Passerkortsnummer (står på kortens baksida). Eller eventuellt ditt SU-användarnamn.
 • Beskriv felet: vilken dörr du försökte öppna och gärna ungefär vilken tid du försökte.

Förlorat passerkort

Om du tappar bort ditt passerkort måste du betala kostnaden för ett nytt kort.

Nybeställning efter borttappat passerkort:

 • Först betalas kostnaden (120kr) i Kårexpeditionen på plan 2.
 • Gör en beställning av ett nytt kort genom att vidarebefordra ditt digitala kvitto till: passerkort@dsv.su.se och ange ditt SU-användarnamn i samma mejl.

Kostnaden per nytt kort är 120 kr. Trasiga kort ersätter vi utan kostnad.

Kontakt: passerkort@dsv.su.se 

 

Introduktionsdag

När du ska börja på ett nytt program eller på fristående kurs i data- och systemvetenskap I är du välkommen till en introduktionsdag här på Campus Kista.
Schema för introduktionsdagen


 

Campus Kista - lokalerna i Nodhuset

DSV ligger i Nodhuset - ett eget campus i Kista med specialdesignade lokaler, ljus studiemiljö, flera IT-lab och stora föreläsningssalar med den allra senaste tekniken.

Hitta till oss i Kista

Du behöver ett passerkort för att komma in på studentplanet. Läs om hur du får ett passerkort ovan.

Studentplanet, plan 2, är öppet för studenter kl. 07.00 – 21.00.

Husets entréer är öppna kl. 07.30 - 17.30. Under denna tid når du våra lokaler via trapphus E närmast huvudentrén och trapphus A, C och D (se kartor över lokalerna).

Efter kl. 17.30 och helger

Shared Space (den stora öppna ytan på entréplanet) stänger kl. 17.30. Lämna Shared Space i god tid innan stängning.

Efter att husets entréer är stängda når du lokalerna via trapphus C, Borgarfjordsgatan 6C, och trapphus D, Kista Gårdsväg 1. Numren på gatuadressen står på husfasaden vid entréerna.

DSV:s kortläsare är märkta "Axlås".

Kartor över lokalerna

Studentplanet, plan 2 (1895 Kb)

Entréplan och plan 1 (balkongen med Studentcentrum) (1403 Kb)

Undervisningslokaler

Du hittar undervisningslokaler i ditt schema Daisy
Utanför lokalens dörr finns en informationsskärm med dagens aktuella schema. 

Vid stora föreläsningar är salarna sammankopplade. Då finns flera salar för föreläsningen angivna i schemat. Föreläsaren befinner sig i en av salarna och de andra salarna är uppkopplade mot den salen. Du kan gå till valfri sal.

Lista över DSV:s lokaler för undervisning och grupprum

Grupprumsregler

Här nedan hittar du information om viktiga saker att tänka på vid en eventuell utrymning av Nodhuset. Betrakta alla larm som skarpa och utrym omedelbart, även om du inte uppfattar någon fara i närheten. 
Mer information om utrymningsvägar och vad du ska göra om larmet går

DSV arbetar aktivt med att minska institutionens påverkan på miljön. Vi arbetar med att förbättra områden som energianvändning, avfallshantering, resor och transporter. Vi har möjlighet att påverka genom våra största verksamheter: forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.
Mer om miljöarbete vid DSV

 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning.

Här hittar du information om att studera med funktionsnedsättning på Stockholms universitet


 

FAQ - terminsstart

Här hittar du svar på vanliga frågor vid terminsstart.

Om du är antagen med villkor måste du visa att du uppfyller behörigheten innan du kan registrera dig. 

Kandidatprogram och fristående kurser

Kontakta studievägledningen för kandidatprogram och fristående kurser och visa studieresultat och kursplan med lärandemål för kursen/kurserna som saknades.
E-post: svl@dsv.su.se

Se vilken behörighet som gäller för din kurs:

Data- och systemvetenskap II

Data- och systemvetenskap III

Programmering för Internet

Programmering för mobiler

Webbutveckling I

Webbutveckling II

Master- och magisterprogram

Om du är antagen med villkor till ett master- eller magisterprogram kontakta studievägledningen för master- och magisterprogram.
E-post: master@dsv.su.se

Här hittar du information om villkorlig antagning på master- och magisterprogram under "I am accepted with a condition. What should I do?"

Institutionen antar alltid fler studenter på program och kurser än det finns platser till. Därför brukar vi inte kalla reserver vid återbud eller avhopp.

Vi har inget upprop i samband med terminsstart dit reserver kan komma för att få en plats om någon har lämnat återbud. Om vi mot förmodan får lediga platser, kontaktar vi reserver i turordning via mejl.

När du är registrerad och klar hittar du ditt schema i Daisy under "Schema".

Innan du är registrerad kan du hitta schema för alla kurser här
Tänk på att schemat kan förändras fram till kursstart.

På denna sida