Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Data- och systemvetenskap II - kurspaket

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper inom området data- och systemvetenskap.

Du läser kurser inom människa-datorinteraktion, databaser, objektorienterad programmering och datorarkitektur.

Om du vill fördjupa dig ytterligare inom området kan du läsa ”Data- och systemvetenskap III, 30 hp - kurspaket” som påbyggnad efter det här kurspaketet. 

Här hittar du mer information om att sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser