Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Programmering 2

Kursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism.

Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Den här kursen ges bara inom program, Data- och systemvetenskap II, 30 hp och Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller: 

  • Datastrukturer, användning och orientering om uppbyggnad: arraybaserade datasamlingar, länkade listor, binära sökträd och hashtabeller. 
  • Javas datasamlingar. 
  • Grafiska användargränssnitt med Java FX. 
  • Fördjupning av OOP: arv, klasshierarkier, polymorfism, gränssnitt, nästlade klasser, paket, undantagshantering, användning av överskuggning. 
  • Orientering om genericitet. 
  • Javas strömmar. 
  • Orientering om parallella exekveringstrådar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser