Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Datorsystem

Kursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem och nätverk.

Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer och deras betydelse. På kursen får du en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap II, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningspass och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser