Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Databasmetodik

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser.

Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap II, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  I delkursen ingår bland annat följande: 

  • introduktion till databaser och relationsmodellen 
  • begrepp, terminologi och teori inom områdena modellering och databaser 
  • konceptuell modellering 
  • logisk relationsdatabasdesign 
  • relationsalgebra 
  • SQL 
  • transaktionshantering
  • relationsdatabashanteringssystem: 
   • återställning, 
   • parallell åtkomst, 
   • säkerhet 
  • alternativ till relationsmodellen.

  Undervisning

  Kursen genomförs med föreläsningar, lektioner, introduktioner, laborationer, projekt, redovisningar och handledning. 

  Projektet har fem delar med obligatoriska redovisningar och genomförs i grupper om tre, fyra eller fem studenter, antalet anpassas till totalantalet registrerade deltagare. Ett flertal delkurskomponenter är inspelade och tillgängliga via internet. Några delkurskomponenter (eller delar av dem) ges endast via internet.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser