Forskargrupper

Forskningen inom data- och systemvetenskap är bred, och många forskare på DSV är engagerade i tvärvetenskapliga projekt. Vi har flera aktiva forskargrupper som undersöker exempelvis hur ny teknik blir en del av människors sociala miljöer, eller hur AI, språkteknologi och hälsoinformatik kan kombineras.

Sidan är under uppbyggnad, fler forskargrupper kommer att presenteras här.