Stockholms universitet

Forskargrupp PRECIS – Process, Requirements, Enterprise, Capability, Information Systems modelling

Forskargruppen PRECIS behandlar teorier, metoder och verktyg för analys och design av organisations- och IT-lösningar på ett sammanhängande sätt. Gruppens forskning handlar om tre ämnen – verksamhetsmodellering, modellering och hantering av verksamhetsprocesser och begreppsmodellering.

Illustration av komponenterna som ingår i forskargruppen PRECIS.

Forskargruppens primära intresseområden är metoder och verktyg som stödjer utvecklingen av IT-lösningar som är anpassade till organisationens behov. Vi forskar i ämnen som verksamhetsmodellering, modellering och hantering av verksamhetsprocesser, och begreppsmodellering.

Verksamhetsmodellering handlar om att skapa och analysera organisationsdesign, såsom mål, regler, aktörer, processer, förmågor och informationssystemkrav på ett integrerat sätt. Verksamhetsmodellering strävar efter att konsolidera olika intressenters synpunkter till en verksamhetsmodell. Vi arbetar även med kunskapsmodellering, kravhantering och modellering av organisationsförmågor.

Verksamhetsmodellering kan användas för att upptäcka och analysera organisatoriska problem, utveckla strategier, anpassa sociotekniska system, hantera risker och förnya befintlig verksamhet. Vår forskning tillämpas inom sektorer som hälsovård, utbildning, konsultverksamhet, turism, energi och fordon. Ett specifikt tillämpningsområde för verksamhetsmodellering är design och hantering av digitala affärsekosystem.

Forskning inom modellering och hantering av verksamhetsprocesser (Business Process Management, BPM, på engelska) visar på innovativa tillvägagångssätt för att förbättra operativ effektivitet inom olika verksamheter. Vår grupp fokuserar på hela BPM-livscykeln, från att designa och analysera processmodeller till att simulera scenarier och använda avancerade process mining-tekniker för dataanalys. Vår forskning spänner över olika sektorer, exempelvis offentliga e-tjänster och sjukvård.

Forskning om bergreppsmodellering fokuserar på huvudprinciperna för metod- och verktygsutveckling, såsom metamodellering, metodutveckling och utveckling och anpassning av modelleringsverktyg.

Gruppens forskare har utvecklat eller bidragit till utvecklingen av ett antal modelleringsmetoder. Till exempel 4EM (For Enterprise Modelling), EKD (Enterprise Knowledge Development), FEM och KYKLOS.

Forskargruppen PRECIS har pågående samarbeten med följande organisationer:

Health Integrator, Sverige
KU Leuven, Belgien
Stockholms stad
ONERA, Frankrike
Region Stockholm
Riga Technical University, Lettland
Sorbonne University, Frankrike
Stockholm Trio
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Technical University of Vienna, Österrike
University of Geneva, Schweiz
University of Rostock, Tyskland
University of Twente, Nederländerna
University of Vienna, Österrike

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Janis Stirna

Professor, Enhetschef IS

Institutionen för data- och systemvetenskap
JanisStirna

Medlemmar

Ann Maria Dorotea Bergholtz

Universitetsadjunkt

Institutionen för data- och systemvetenskap

Ilia Bider

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Simon Hacks

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Profile_SHacks

Martin Henkel

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Martin

Amin Jalali

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Amin Jalali

Paul Johannesson

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Paul Johannesson

Viktoriya Klyukina

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Georgios Koutsopoulos

Utbildningsassistent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Georgios Koutsopoulos

Jöran Lindeberg

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
porträtt på Jöran Lindeberg

Jan Eilert Lundberg

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Erik Perjons

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Erik Perjons

Eric Svee

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Eric-Oluf Svee

Anders Tell

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Chen Hsi Tsai

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Jelena Zdravkovic

Professor, Prefekt

Institutionen för data- och systemvetenskap
Jelena Zdravkovic, professor at Stockhom University

Helena Zhemchugova

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter