Stockholms universitet

Forskningsprojekt Managing capability change in organizations: the KYKLOS method

I det här avhandlingsprojektet utvecklas metoden KYKLOS. Syftet med projektet är att stödja förändringsarbetet i organisationer med ett modelleringsverktyg och metod.

Foto: Andrii Yalanskyi/Mostphotos.
Foto: Andrii Yalanskyi/Mostphotos.

Dagens företag verkar i dynamiska miljöer och måste hela tiden anpassa sig till förändringar i omvärlden. Hur väl företagen lyckas beror på deras förmåga att hantera förändringsbehov.

I det här projektet utvecklas en metod – KYKLOS – för verksamhetsmodellering. Metoden tar hänsyn till både önskvärda förändringar och befintliga förmågor i organisationen.

Det här är Georgios Koutsopoulos avhandlingsprojekt.
Handledare är Janis Stirna, biträdande handledare är Martin Henkel.
 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Janis Stirna

Professor, Enhetschef IS

Institutionen för data- och systemvetenskap
JanisStirna

Martin Henkel

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Martin

Medlemmar

Georgios Koutsopoulos

Utbildningsassistent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Georgios Koutsopoulos

Publikationer

Koutsopoulos, G., Henkel, M. och Stirna, J. (2020)

”Modeling the Dichotomies of Organizational Change: a State-based Capability Typology” In: Feltus, C., Johannesson, P., and Proper, H.A. (eds.) ”Proceedings of the PoEM 2019 Forum”. pp. 26–39. CEUR-WS.org, Luxembourg.

Koutsopoulos, G. (2018)

“Modeling Organizational Potentials Using the Dynamic Nature of Capabilities” In: Joint Proceedings of the BIR 2018 Short Papers, Workshops and Doctoral Consortium. pp. 387–398. CEUR-WS.org, Stockholm, Sweden.

Nyheter