Stockholms universitet

Forskargrupp Distributed Immersive Participation

Tekniska framsteg har medfört att både människor och saker är mer uppkopplade och kan utbyta information med varandra. Vår forskning fokuserar på hur vi kan delta i verkliga och virtuella samhällen, med bäring på områden som kultur, transport, intelligenta fordon och e-hälsa.

Genrebild: Kvinna med VR-headset. Foto: Lightfield/Mostphotos.
Foto: Lightfield/Mostphotos.

Forskargruppen Distributed Immersive Participation samlar människor, processer, data och saker (verkliga och virtuella) i syfte att göra distribuerade nätverk mer relevanta och värdefulla. Vi vill bidra till att skapa nya förmågor, rikare upplevelser och ekonomiska möjligheter för företag och individer.

Vår forskning fokuserar på hur vi kan delta på nya sätt i verkliga och virtuella samhällen. Kunskapen kan appliceras på områden som kultur, transport, intelligenta fordon och e-hälsa.

Forskningen genomförs i samarbete med partners inom näringsliv, myndigheter, policy och samhället i stort, både nationellt och internationellt.

Gruppen samarbetar bland annat med professor Elisabeth Wåghäll Nivre och docent Susanne Tienken på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, docent Mario Romero Vega på KTH, Anders Lindgren, seniorforskare på Rise, Hasibur Rahman, Bin Xiao och Raihan UI Islam på Ericsson Research, samt Kim Nevelsteen på MiTM AB.

En mer utförlig beskrivning finns på den engelska forskargruppssidan

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Rahim Rahmani

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Rahim Rahmani

Medlemmar

Mirjam Palosaari Eladhari

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
photo of Mirjam Eladhari

Thashmee Karunaratne

Projektledare

Institutionen för data- och systemvetenskap
Thashmee Karunaratne

Pierre Arne Ingvar Wijkman

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Thomas Westin

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Mahbub Ul Alam

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Mahbub Ul Alam

Kazi Masum Sadique

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Kazi_profiile_picture

Ramin Firouzi

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Forskningsprojekt

Kalender