Stockholms universitet

Forskningsprojekt Distribuerad intelligens inom sakernas internet (IoT) via edge computing

Det här avhandlingsprojektet handlar om distribuerad intelligens, sakernas internet och edge computing. Vi undersöker hur nätverksarkitekturer kan optimeras för att bli mer effektiva.

Genrebild till Ramin Firouzis avhandlingsprojekt om sakernas internet.
Foto: Manuel/Unsplash.

Det senaste decenniet har sakernas internet (internet of things, IoT) genomgått ett paradigmskifte från centraliserade molntjänster till så kallad edge computing, där data i stället hanteras nära användarna. Anledningen till skiftet är att de växande datamängderna har blivit en flaskhals i systemen: Om allt ska skickas upp i molnet uppstår problem med fördröjningar, energikonsumtion, säkerhet och integritet.

I det här projektet undersöks hur distribuerad intelligens och edge computing kan lösa nätverksproblem och öka effektiviteten.

Det här är Ramin Firouzis avhandlingsprojekt.
Handledare är Rahim Rahmani, biträdande handledare är Thashmee Karunaratne.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Rahim Rahmani

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Rahim Rahmani

Thashmee Karunaratne

Projektledare

Institutionen för data- och systemvetenskap
Thashmee Karunaratne

Medlemmar

Ramin Firouzi

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Publikationer

Nyheter