Design på temat tid

Hur känner vi av att tiden har gått, och vad gör att vi ibland förlorar uppfattningen av tid? DSV-studenter har arbetat praktiskt med den här typen av frågor.

På kursen Projektarbete inom interaktionsdesign 15 hp visar sistaårsstudenterna på Kandidatprogrammet i interaktionsdesign vad de lärt sig under utbildningen. De har arbetat fram en prototyp och dokumenterat hela processen från idé till färdigt designförslag.

I kursen ingår att titta på designprocessen i sin helhet och tillämpa olika metoder i olika faser av projektet. I år var temat tid. Vi passade på att prata med en av grupperna. 

Gruppen består av: Leo Korpi, Martin Berggren, Joakim Wirén och Samuel Gren Cheadle
Gruppen består av: Leo Korpi, Martin Berggren, Joakim Wirén och Samuel Gren Cheadle. Foto: Carina Bergholm.

– Vi har valt att tolka temat som ’uppfattningen av tid’. Hur känner vi av att tiden har gått, och vad gör att vi ibland förlorar uppfattningen av den? Efter brainstorming och diskussioner kom vi fram till att vi ofta förlorar uppfattningen av tid när vi har fullt fokus på till exempel studier, berättar studenterna. 

– Tillsammans med våra medstudenter undersökte vi vad som bidrar till att just de kan hålla fokus. Vi kom fram till att alla har väldigt olika preferenser, men att ljud, ljus och ergonomi är starkt bidragande faktorer till fokus på studier. Det kan leda till att vi förlorar tidsuppfattningen. Vi har byggt ett flyttbart rum där de faktorerna går att anpassa till det du själv föredrar när du studerar. Det går att styra ljusets styrka och färg och ljudvolym på till exempel musik med hjälp av en app som interagerar med rummet. 

Skiss av rummet
Skiss av rummet där faktorer som ljud och arbetsljus går att ställa in med en app som minns tidigare inställningar. Illustration: Projektgruppen.

Alla har spännande idéer om hur det går att skapa samspel mellan det fysiska och det digitala.

Vad har varit roligast under arbetet med det här projektet?
– Att bygga något fysiskt! På tidigare kurser har vi arbetat med att ta fram antingen gränssnitt eller system till mobil eller dator. Eftersom det här är nytt för hela gruppen har alla spännande idéer om hur det går att skapa samspel mellan det fysiska och det digitala. Varje läsår på Kandidatprogrammet i interaktionsdesign avslutas hösten med ett två månader långt projekt. Det tror jag är väldigt uppskattat. Det är jättekul att få testa sina kunskaper i, praktiken, säger Leo Korpi.

Under arbetet med att testa och bygga prototypen.
Under arbetet med att testa och bygga prototypen. Bild: Projektgruppen.

– Nu utvärderar vi vad vi har lärt oss om målgruppen, vad vi kunde ha gjort bättre. Den kunskapen tar vi med oss vidare ut i arbetslivet, säger Leo Korpi, Martin Berggren, Joakim Wirén och Samuel Gren Cheadle.

Mer information

Studenterna går sista året på Kandidatprogram i interaktionsdesign 180 hp