Ny student

Välkommen till DSV!

Information om hur covid-19 påverkar dina studier hösten 2021

Studier vid DSV hösten 2021

 

I länken nedan hittar du som är antagen på ett master- eller magisterprogram information om registrering och terminsstart etc.

New student on a master's programme

 

Ny student på kandidatprogram och fristående kurs

Registreringen är stängd.
 1. Glöm inte att tacka ja på antagning.se
 2. För att kunna registrera dig i vårt studieadministrativa system Daisy behöver du ha ett universitetskonto.
  Universitetskonto
 3. Registrera dig i Daisy under registreringsperioden. Se datum i blå faktaruta ovan.
  Registreringslänk till Daisy
 4. För att komma in i DSV:s lokaler behövs ett passerkort. Det tar några dagar att få. Starta processen direkt efter du registrerat dig i Daisy.
  Läs mer under "Passerkort" här nedanför.

Du som startar termin 2 - 6  registrerar dig direkt i Daisy

När du ska börja på ett nytt program eller på fristående kurs i data- och systemvetenskap I är du välkommen till en digital introduktionsdag.
Schema för introduktionsdagen

Under veckan för terminsstart publiceras din kurs i iLearn. Tänk på att första gången du loggar in kan det ta upp till ett dygn innan din kurs blir synlig.
iLearn

Fyra kurser i egen studieplattform

Nedanstående kurser går i en separat studieplattform. Studentexpeditionen skickar ut länk till dig som är antagen.  

 • Programmering för Internet, 7,5 hp
 • Programmering för mobiler, 7,5 hp
 • Webbutveckling I, 7,5 hp
 • Webbutveckling II, 7,5 hp

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning.

Här hittar du information om att studera med funktionsnedsättning på Stockholms universitet

 

Passerkort

Du får ett passerkort om du är registrerad på en utbildning som har sammankomster i Nodhuset. Distansstudenter kan få passerkort i specifika fall.

För att få vistas i DSV:s lokaler måste du bära ett synligt passerkort. Passerkortet ger tillgång till studentplanet, datorsalar, grupprum med mera.

 1. För att alla konton du behöver ska skapas måste du följa alla steg under "Registrera dig här!" ovan.
 2. Ladda upp ett foto i Daisy. Detta gör du på din Aktuellt-sida (sidan du ser direkt efter inloggning) i Daisy via länken ”Du har ingen profilbild i Daisy. Klicka här för att ladda upp en bild”. För att få bilden godkänd är det viktigt att den är tydlig, beskuren nära ansiktet och att du är fotograferad mot en ljus omönstrad bakgrund. Se bild nedan. Utsnittet kommer eventuellt att redigeras av administratör i samband med att bilden ska godkännas.
  Bildinstruktion hur du beskär en porträttbild i Daisy
 3. Du får ett mejl när ditt foto är godkänt och passerkortet finns färdigt att hämta ut. I mejlet finns ditt kortnummer. För att få ut passerkortet måste du ta med detta nummer och legitimation.
  Här hittar du passerkortsutlämningen och mottagningstider

Vid frågor kontakta passerkort@dsv.su.se

Funktionsnedsättning

Studenter med varaktiga eller tillfälliga rörelsehinder kan kontakta studentstod@dsv.su.se för att få en funktion inlagd på passerkortet som gör att det blir lättare att öppna vissa entréer.

Kortet ska hanteras som en värdehandling:

 • Det är inte tillåtet att låna ut kortet.
 • Det är inte tillåtet att släppa in andra som inte har kort.
 • Vänta tills dörren är stängd bakom dig för att undvika att obehöriga tar sig in. 

Väktare avvisar alla utan passerkort.

Skicka felrapport till passerkort@dsv.su.se

Ange i mejlet:

 • Passerkortsnummer (står på kortens baksida). Eller eventuellt ditt SU-användarnamn.
 • Beskriv felet: vilken dörr du försökte öppna och gärna ungefär vilken tid du försökte.

Förlorat passerkort

Om du tappar bort ditt passerkort måste du betala kostnaden för ett nytt kort.

Nybeställning efter borttappat passerkort:

 • Först betalas kostnaden (120kr) i Kårexpeditionen på plan 2.
 • Gör en beställning av ett nytt kort genom att vidarebefordra ditt digitala kvitto till: passerkort@dsv.su.se och ange ditt SU-användarnamn i samma mejl.

Kostnaden per nytt kort är 120 kr. Trasiga kort ersätter vi utan kostnad.

Kontakt: passerkort@dsv.su.se 

 

Campus Kista - lokalerna i Nodhuset

DSV ligger i Nodhuset - ett eget campus i Kista med specialdesignade lokaler, ljus studiemiljö, flera IT-lab och stora föreläsningssalar med den allra senaste tekniken.

Hitta till oss i Kista

Du behöver ett passerkort för att komma in på studentplanet. Läs om hur du får ett passerkort ovan.

Studentplanet, plan 2, är öppet för studenter kl. 07.00 – 00.00.

Husets entréer är öppna kl. 07.30 - 17.30. Under denna tid når du våra lokaler via trapphus E närmast huvudentrén och trapphus A, C och D (se kartor över lokalerna).

Efter kl. 17.30 och helger

Shared Space (den stora öppna ytan på entréplanet) stänger kl. 17.30. Lämna Shared Space i god tid innan stängning.

Efter att husets entréer är stängda når du lokalerna via trapphus C, Borgarfjordsgatan 6C, och trapphus D, Kista Gårdsväg 1. Numren på gatuadressen står på husfasaden vid entréerna.

DSV:s kortläsare är märkta "Axlås".

Kartor över lokalerna

Studentplanet, plan 2 (1895 Kb)

Entréplan och plan 1 (balkongen med Studentcentrum) (1403 Kb)

Undervisningslokaler

Du hittar undervisningslokaler i ditt schema Daisy
Utanför lokalens dörr finns en informationsskärm med dagens aktuella schema. 

Vid stora föreläsningar är salarna sammankopplade. Då finns flera salar för föreläsningen angivna i schemat. Föreläsaren befinner sig i en av salarna och de andra salarna är uppkopplade mot den salen. Du kan gå till valfri sal.

Lista över DSV:s lokaler för undervisning och grupprum

Grupprumsregler

Här nedan hittar du information om viktiga saker att tänka på vid en eventuell utrymning av Nodhuset. Betrakta alla larm som skarpa och utrym omedelbart, även om du inte uppfattar någon fara i närheten. 
Mer information om utrymningsvägar och vad du ska göra om larmet går

DSV arbetar aktivt med att minska institutionens påverkan på miljön. Vi arbetar med att förbättra områden som energianvändning, avfallshantering, resor och transporter. Vi har möjlighet att påverka genom våra största verksamheter: forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.
Mer om miljöarbete vid DSV

 

FAQ - terminsstart

Här hittar du svar på vanliga frågor vid terminsstart.

Om du är antagen med villkor måste du visa att du uppfyller behörigheten innan du kan registrera dig. 

Kandidatprogram och fristående kurser

Kontakta studievägledningen för kandidatprogram och fristående kurser och visa studieresultat och kursplan med lärandemål för kursen/kurserna som saknades.
E-post: svl@dsv.su.se

Se vilken behörighet som gäller för din kurs:

Data- och systemvetenskap II

Data- och systemvetenskap III

Programmering för Internet

Programmering för mobiler

Webbutveckling I

Webbutveckling II

Master- och magisterprogram

Om du är antagen med villkor till ett master- eller magisterprogram kontakta studievägledningen för master- och magisterprogram.
E-post: master@dsv.su.se

Här hittar du information om villkorlig antagning på master- och magisterprogram under "I am accepted with a condition. What should I do?"

Institutionen har inget gemensamt upprop. Du registrerar dig och är välkommen till den digitala introduktionsdagen för din utbildning. Se också information här i FAQ om reservplatser. 

Registrera dig här
Introduktionsdag

Institutionen antar alltid fler studenter på program och kurser än det finns platser till. Därför brukar vi inte kalla reserver vid återbud eller avhopp.

Vi har inget upprop i samband med terminsstart dit reserver kan komma för att få en plats om någon har lämnat återbud. Om vi mot förmodan får lediga platser, kontaktar vi reserver i turordning via mejl.

När du är registrerad och klar hittar du ditt schema i Daisy under "Schema".

Innan du är registrerad kan du hitta schema för alla kurser här
Tänk på att schemat kan förändras fram till kursstart.

Litteraturlistan för respektive kurs hittar du på kursens sida i utbildningskatalogen.

Kandidatprogram

Leta upp ditt program i listan i länken nedan. Du hittar länkar till alla kurser under "Programöversikt"
Kandidatprogram vid DSV

Fristående kurs eller kurspaket

Leta upp din kurs eller kurspaket i listan i länken nedan. Du hittar litteraturlistan under "Kurslitteratur".
Fristående kurser vid DSV

På denna sida