Under utbildningen

På den här sidan hittar du information som gäller din utbildning. Du får också löpande information från oss via iLearn.

Hitta information i ilearn - prenumerera på eller läs regelbundet de här forumen i iLearn för att hålla dig uppdaterad om din utbildning och få viktig information från studievägledarna, studentexpeditionen och dina lärare: 

 • "Viktigt om din utbildning" - klicka på länken med ditt programnamn på din startsida. Automatisk prenumeration för alla.
 • "Viktigt från studieadministrationen" - under "Student news" på din startsida.
 • "Utbytes/Exchange" - under "Student news" på din startsida. Prenumerera om du vill få den senaste informationen om utbytesstudier. 
 • "Anslagstavla" - under "Student news" på din startsida. Prenumerera om du vill ha information om bland annat jobbtips och event.

Det är väldigt viktigt att du har en korrekt e-postadress i Daisy för att kunna få uppdateringar från oss.

 

Ny termin

Registreringen är stängd.

Du som fortsätter på ett program registrerar dig direkt i Daisy inför varje termin.
Registrering i Daisy

Har du koll på uppflyttningskraven?
Information om uppflyttningskrav

Ny student

Är du ny student på DSV registrerar du dig här

 

Kurser

Här hittar du bland annat kursbeskrivningar, datum för kursen, information om examination, litteraturlista och schema.

 

Studieinformation

Här hittar du information som rör dina studier och vem du kan kontakta för att få hjälp.

Kontakta studentexpeditionen för omregistrering på kurser du vill läsa klart: studexp@dsv.su.se 

Kontakta studievägledare om du behöver hjälp med studieplanering.
Studievägledningen för kandidatprogram och fristående kurser: svl@dsv.su.se
Studievägledningen för master- och magisterprogram: master@dsv.su.se 

Om du läst kurser eller har kunskaper sedan tidigare som motsvarar kurser på DSV kan du ansöka om att tillgodoräkna. Kontakta gärna studievägledare innan du ansöker för att diskutera om ett tillgodoräknande är nödvändigt för din kandidatexamen eller inte. 

Här hittar du information om tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

Ansökan

Gör ansökan i Ladok här

Hur vet jag om en kurs går att tillgodoräkna?

Dina kunskaper ska motsvara det som kursen kräver. Alla kurser har en kursplan, där finns information om innehåll och lärandemål, som ligger till grund för beslut om tillgodoräknande. Om du har frågor, kontakta studievägledare.

Tillgodoräkna delkurser inom kursblock

En annan variant av tillgodoräknande handlar om att ”få loss” färdiga delkurser inom ett oavslutat kursblock för att kunna ta med dessa kurser (hp) i kandidatexamen. Det gäller dig som börjat på något av våra kandidatprogram före HT20 och har kursblock om 22,5-30 hp. Om du är färdig med delkurs/-er inom ett oavslutat kursblock behöver du tillgodoräkna delkurserna som fristående kurser för att kunna ta med hp i kandidatexamen.

Konsekvenser

Vid ett tillgodoräknande följer inte betyg med.

Kontakt

 • Om du har gjort en ansökan och har frågor om den, kontakta: tillgodo@su.se 
 • Studievägledare för kandidatprogram och fristående kurs: svl@dsv.su.se
 • Studievägledare för master- och magisterprogram: master@dsv.su.se
 • Frågor om tillgodoräknande av kurser från utbytesstudier, kontakta: exchange-out@dsv.su.se 
 • Har du studerat i ett annat land än Sverige och vill ansöka om tillgodoräknande av kurser, kontakta transfer@su.se

 

Information och ansökan om studieuppehåll

Med studieavbrott menas att du vill avbryta dina studier på ett program eller en kurs och inte tänker återuppta studierna. 
Information och anmälan av studieavbrott

Här hittar du uppflyttningskrav för DSV:s kandidatprogram, master- och magisterprogram och fristående kurser.

Uppflyttningskrav

På alla kandidatprogram och på fristående kurs Data- och systemvetenskap III 30 hp, finns möjlighet att läsa kursen "Yrkesförberedande praktik inom data- och systemvetenskap 15 hp" för att få praktisk arbetslivserfarenhet. Kursen ges endast på vårterminen år 3. 
Läs mer om praktik och gör din anmälan här

Är du från ett företag eller organisation och vill erbjuda praktikplats?

Kontakta oss via: praktik@dsv.su.se

Annonser om praktikplatser till studenterna vid DSV

Här i länken nedanför hittar du annonser från företag som erbjuder praktikplatser till studenter vid DSV.
Annonser från praktikföretag

Examensarbete på kandidatnivå

Examensarbete på master- och magisternivå

Kontakt

Frågor om examensarbetet och SciPro mejlas till thesissupport@dsv.su.se

Är du från ett företag eller organisation och vill erbjuda ett externt examensarbete?

Här hittar du information om examensarbete på företag eller i organisation

Alla studenter vid DSV omfattas av Stockholms universitets regelbok för utbildning

Institutionen har även tagit fram en egen hederskodex. 
Hederskodex vid DSV

 

Tentamen vid DSV

De flesta kurser avslutas med en skriftlig tentamen.
För att få skriva tentamen måste du:

 1. Vara registrerad på kursen.
 2. Anmäla dig till tentamen i Daisy. Anmälan (och eventuell avanmälan) ska vara gjord senast sista anmälningsdag, vanligtvis en vecka före tentamensdag. 
 3. Kunna legitimera dig på plats (id-kort eller pass).

Avanmälan

Om du är anmäld till tentamen och det visar sig att du inte kan skriva är det till stor hjälp för tentamensadministrationen om du avanmäler dig i Daisy. Är anmälan stängd behöver du inte avanmäla dig. Din anmälan tas automatiskt bort efter tentamens slut.

Har du frågor som angår tentamen?  Kontakta tentamensadministrationen: tenta@dsv.su.se

Skrivsalen syns i din personliga vy i Daisy och meddelas senast en dag före tentamensdagen. Oftast används undervisningslokaler i Nodhuset men även salar i Frescati. 

Adresser till skrivsalar i Frescati:
Laduvikssalen, plan 6, ovanför Stockholms universitetsbibliotek
Värtasalen, plan 6, ovanför Stockholms universitetsbibliotek
Brunnsvikssalen, hus A plan 5
Ugglevikssalen, hus E plan 5
G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20C

Tentamen blir betygsatt inom 15 arbetsdagar efter tentamensdagen. Den betygsatta tentamen scannas och publiceras som PDF-fil i din Daisy-vy. Du får ett e-postmeddelande när du kan se din tentamen i Daisy. 

Har du synpunkter på rättningen ska du framföra dem via e-post enligt lärarens anvisningar. 

Anonym rättning

Stockholms universitet tillämpar anonyma tentamen. Det innebär att läraren som rättar inte vet vilken student som skrivit. Tentamen identifieras med en anonym kod. Du skriver koden på samtliga inlämnade blad istället för namn och personnummer.

Bedömningssystem

Bedömning sker enligt den sjugradiga skalan A-F. 
Mer information om slutbetyg räknas ut

Klagomål/granskning av tentamen

Du har möjlighet att granska tentamen och ställa frågor om rättningen till examinatorn. Det finns ingen angiven tid för hur långt efter du kan klaga men det bör göras relativt snart efter att du fått tillbaka tentamen så att examinatorn fortfarande har bedömningen i färskt minne. 

Institutionen ser allvarligt på fusk. Det leder alltid till disciplinära åtgärder, exempelvis avstängning från studierna under viss tid. Som fusk räknas bland annat all användning av otillåtna hjälpmedel, ha mobilen i fickan och samtala med andra under tentamen. 

Regler för dig som skriver tentamen
Hederskodex vid DSV
Läs mer om fusk och plagiat

Övergripande tentamensregler

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

 

Studentkåren DISK

DISK är studentkåren för DSV:s studenter vid Stockholms universitet. DISK drivs helt och hållet av studenter, med studenter och för studenter. Engagerar du dig i studentkåren kan du lära känna studenter på andra årskurser och utbildningar än din egen. Du får också föreningserfarenhet och möjlighet att delta i olika samverkansprojekt med näringslivet.

Kårexpeditionen ligger på plan 2, hiss C

Video "Vad gör Studentkåren DISK?"
Video "Välkommen till Studentkåren DISK"
Video "Rundvandring i DSV:s lokaler"
Mer information om Studentkåren DISK

Studentkåren har i uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller en hög kvalitet. Arbetet utförs genom så kallad studiebevakning. Studiebevakarna ser bland annat till att personal på institutionen följer de regler som finns, granskar ny kurslitteratur och har en löpande dialog med institutionen för att utveckla utbildningarna.

Här finns mer information om studiebevakning

Kontakta studiebevakarna på: studiebevakning@disk.su.se

På denna sida