Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med utbildningarna vid Institutionen för lingvistik.

Studentexpeditionen C 378

Med anledning av covid-19 håller vi stängt tills vidare men du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post!

Studentexpedition

Studievägledare

Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning i lingvistik och teckenspråk får du av respektive studierektor.

Studievägledare

Studierektorer

Studierektorerna ansvarar för planeringen av våra utbildningar och samordnar undervisningen. Kontakta din studierektor om du önskar ämnes- och karriärvägledning under din utbildning!

Studierektor, lingvistik
Studierektor, logopedi
Studierektor, teckenspråk
Studierektor, avancerad nivå
Studierektor, forskarutbildning

Programsamordnare och utbyteskoordinator

Samordnare, kandidatprogrammet
Samordnare, Masterprogram i språkvetenskap
Utbyteskoordinator

Studentråd

Studentråden representerar institutionens studenter. Vi är studentkårens förlängda arm på institutionsnivå och fungerar som en länk mellan studenter och institutionsstyrelse. 

Studentrådet ÄrLing
Doktorandrådet DorLing
På denna sida