Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till institutionens ledning, studierektorer på forskarnivå och våra forskare. På sidan Om institutionen/Kontakt hittar du kontaktuppgifter till teknisk administrativ personal och studierektorer på grund/avancerad nivå.

 

Ledning

Stf. prefekt
Administrativ chef
 

Studierektorer forskarnivå

Studierektor forskarnivå Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor forskarnivå filmvetenskap
Studierektor forskarnivå modevetenskap
 

Presskontakter

Institutionens och universitetets presskontakter

Presstjänst
Kommunikatör med ansvar för utbildningskommunikation
 

Forskare i filmvetenskap

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i filmvetenskap: 

 

Forskare i journalistik

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i journalistik: 

 

Forskare i medie- och kommunikationsvetenskap

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i medie- och kommunikationsvetenskap:

 

Forskare i modevetenskap

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i modevetenskap: 

På denna sida