Kontakt

På denna sida hittar du allmän kontaktinformation och kontaktuppgifter till bland annat institutionens ledning, presskontakter, studentexpeditioner och studierektorer.

Telefon

08-16 20 00 (universitetets växel)
 

E-post medarbetare och forskare

förnamn.efternamn@ims.su.se

Besöks- och postadresser till respektive verksamhet i Filmhuset och Garnisonen finner du här:

 

Ledning

Prefekt
Stf. prefekt
Administrativ chef
 

Ekonomi

Ekonomiansvarig
Ekonom
Ekonom
Fakturaadress för hela institutionen
 

Personal

Personaladministration/Personalhandläggare
Lönehandläggare vid universitetets Personalavdelning
 

IT-stöd forskning och utbildning

IT-ansvarig
IT-stöd forskning och utbildning - Filmhuset
IT-stöd forskning och utbildning - Garnisonen
IT-stöd forskning och utbildning - Garnisonen
 

Presskontakter

Institutionens och universitetets presskontakter

Presstjänst
Kommunikatör med ansvar för forskningskommunikation
Kommunikatör med ansvar för utbildningskommunikation
 

Studentexpeditioner

Studentexpedition för journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap
Studentexpeditionen för filmvetenskap
Studentexpedition för modevetenskap
Studentexpedition för masterprogram
 

Studievägledare

Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
Studievägledare Filmvetenskap
Studievägledare modevetenskap
 

Studierektorer grund- och avancerad nivå

Studierektor journalistik
Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor filmvetenskap
Studierektor modevetenskap
 

Studierektorer forskarnivå

Studierektor forskarnivå Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor forskarnivå filmvetenskap
Studierektor forskarnivå modevetenskap
 

Alumn- och utbyteskoordinator

Alumn- och utbyteskoordinator
 

JMK-biblioteket

JMK-biblioteket
På denna sida