Kontakt

På denna sida hittar du allmän kontaktinformation och kontaktuppgifter till bland annat institutionens ledning, presskontakter, studentexpeditioner och studierektorer. Våra forskare listas på sidan Forskning/Kontakt.

Telefon

08-16 20 00 (universitetets växel)
 

E-post medarbetare och forskare

förnamn.efternamn@ims.su.se

Besöks- och postadresser till respektive verksamhet i Filmhuset och Garnisonen finner du här:

 

Ledning

Stf. prefekt
Administrativ chef
 

Studierektorer grund- och avancerad nivå

Studierektor journalistik
Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor filmvetenskap
Studierektor modevetenskap
 

Studierektorer forskarnivå

Studierektor forskarnivå Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor forskarnivå filmvetenskap
Studierektor forskarnivå modevetenskap
 

Forskare i filmvetenskap

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i filmvetenskap: 

 

Forskare i journalistik

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i journalistik: 

 

Forskare i medie- och kommunikationsvetenskap

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i medie- och kommunikationsvetenskap:

 

Forskare i modevetenskap

Här hittar du våra juniora och seniora forskare i modevetenskap: 

 

Adjunkter i journalistik (lärare)

Här hittar du våra adjunkter i journalistik (lärare). 

 

Adjunkter i medie- och kommunikationsvetenskap (lärare)

Här hittar du våra adjunkter i medie- och kommunikationsvetenskap (lärare).

 

Presskontakter

Institutionens och universitetets presskontakter

Presstjänst
Kommunikatör med ansvar för forskningskommunikation
Kommunikatör med ansvar för utbildningskommunikation
 

Teknisk administrativ personal - institutionsgemensamt

 

Administrativ chef

Administrativ chef
 

Ekonomi

Ekonomiansvarig
Ekonom
Ekonom
Fakturaadress för hela institutionen
 

Administrativ studierektor

Administrativ studierektor
 

Personaladministration

Personaladministration/Personalhandläggare
 

IT

IT-ansvarig
 

Utbildningssamordning

Utbildningssamordnare
 

Kommunikation

Kommunikatör med ansvar för forskningskommunikation
Kommunikatör med ansvar för utbildningskommunikation
 

Alumn- och utbyteskoordinering

Alumn- och utbyteskoordinator
 

Studievägledning

Studievägledare Institutionen för mediestudier
 

Studentexpedition - masterprogram

Studentexpedition för masterprogram
 

Teknisk administrativ personal - Garnisonen

 

Studentexpeditioner

Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap
Studentexpedition för journalistik
Studentexpedition för modevetenskap
 

IT-stöd forskning och utbildning

IT-stöd forskning och utbildning - Garnisonen
IT-stöd forskning och utbildning - Garnisonen
 

Intendentur

Intendent
 

Praktikadministration

Praktikadministration
 

JMK-biblioteket

JMK-biblioteket
 

Teknisk administrativ personal - Filmhuset

 

Studentexpedition

Studentexpeditionen för filmvetenskap
 

IT-stöd forskning och utbildning

- Filmhuset

IT-stöd forskning och utbildning - Filmhuset
 

Intendentur

Intendentur Filmhuset
På denna sida