Våra utbildningar

Våra ämnen har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Vi ger också studenter stor möjlighet att studera utomlands via utbytesstudier.

Sök bland våra utbildningar

Vilken av våra utbildningar passar dig?

Klicka på "Sök bland våra utbildningar" och välj det som intresserar dig.

Hoppas vi ses!


 

Filmvetenskap

Bio Victor i Filmhuset
Bio Victor i Filmhuset. Foto: Ingmarie Andersson

Se riktig film i riktiga biografer

Kurserna i filmvetenskap ger en gedigen teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information, liksom för den som vill satsa på en medieanknuten forskarkarriär. Och för dig som gillar film... Du hittar våra utbildningar längst ned på denna sida eller via

Läs mer om ämnet filmvetenskap här

 

 

Vi har många kurser i ämnet, i praktiken kan du läsa till en examen utan att lämna Filmhuset. Fristående kurser ges mellan 30 hp och 7,5 hp.

Det du börjar med som ny student

Kurserna Filmvetenskap I, II och Kandidatkurs i filmvetenskap läser du för examen i filmvetenskap - dessa startar varje termin.

Filmvetenskap I, 30 hp

Kurser på engelska och kortare kurser

Ett antal engelskspråkiga kurser om 15 hp ges varje termin liksom ett antal svenskspråkiga 15 hp-kurser och även kvällskurs på 7,5 hp.

Här är några återkommande kurser:

Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp

Svensk film- och TV-kultur, 15 hp

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp - 3 år studier/6 terminer

Filmvetenskap I kan du sedan bygga på med Filmvetenskap II och Kandidatkurs i Filmvetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Filmvetenskap.

Läs mer här om hur du bygger en examen med fristående kurser

De flesta av våra kurser på avancerad nivå kan du läsa antingen som fristående kurs eller inom Masterprgram i Filmvetenskap. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i filmvetenskap 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen minst kandidatkurs i filmvetenskap; kandidatexamen eller att du tagit poäng inom masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen eller en magisterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i Filmvetenskap. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Journalistik

Praktiskt journalistiskt arbete. Foto: Ingmarie Andersson/SU

Gör riktiga reportage på riktigt!

Vi ger utbildningar både för dig som vill bli journalist, men även dig som vill forska eller få en förståelse för journalistiskt skrivande och berättande. Här ger vi dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist, med särskild inriktning mot samhällsgranskning och dokumentärt berättande inom press, radio och tv. 

Läs mer om Journalistik här

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa till journalist så väljer du Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp. Programmet börjar enbart höstterminer och ger dig utbildning till journalist.

Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp

Fristående kurser

Enstaka kurser ges även på engelska, 7,5 hp 50% studieteakt. Exempelvis Journalistic Writing, 7,5 hp.

Behörighet

Ofta kräver våra utbildningar på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den utbildning du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp 3 år/6 terminer

Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp ger dig kandidatexamen i journalistik.

Våra kurser på avancerad nivå kan du huvudsakligen bara läsa som fristående kurs inom Masterprogram i journalistikstudier. Det är kurser  vanligen - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i journalistikstudier 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i journalistikstudier. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Foto: SU

Medier skapar bilden av verkligheten

Studier i medie- och kommunikationsvetenskap "MKV" vid Enheten för journalistik medier och kommunikation (JMK) ger dig en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Dessa kunskaper är i hög grad användbara på en bred arbetsmarknad. Studierna ger även möjligheter för dig som vill satsa på en forskarkarriär inom mediefältet.

Läs mer om MKV här

Ny på universitetet - Vilken kurs ska du välja?

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)  så borde du välja kurs på grundnivå: Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp. Den kursen ges höst och vår och ger den första grunden i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningar på grundnivå

Fristående kurser 30 hp. Kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp kan du sedan bygga på med Medie- och kommunikationsvetenskap II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap.

 

Flera kurser på avancerad nivå kan du dels läsa som fristående kurs inom vårt masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap -  Masterprogram i globala mediestudier - och dels som fristående kurser utanför programmet. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap kallas Masterprogram i globala mediestudier 120 hp, det ges på engelska och är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram eller krav på tidigare studier. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Masterprogram i globala mediestudier. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Modevetenskap

Foto: Ingmarie Andersson/SU

Mode är mer än "bara" kläder

Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet inom den stora modevärlden utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet. Utbildningarna i modevetenskap ges i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm.

Du hittar våra utbildningar längst ned på denna sida.

Läs mer om Modevetenskap här

 

 

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa modevetenskap så borde du välja kurs på grundnivå: Modevetenskap I, 30 hp. Den kursen ges höstterminer och ger den första grunden i ämnet modevetenskap - du bör läsa Modevetenskap II (vårterminer) också för fullständig grund i ämnet. 

Utbildningar på grundnivå

Fristående kurser 30 hp. Kurserna Modevetenskap I, II och Kandidatkurs i modevetenskap. 

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp 3 år/6 terminer

Modevetenskap I kan du sedan bygga på med Modevetenskap II och Kandidatkurs i Modevetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Modevetenskap.

Våra kurser på avancerad nivå kan du huvudsakligen bara läsa som fristående kurs inom Masterprogram i Modevetenskap. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i Modevetenskap 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den utbildning du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i Modevetenskap. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Forskarutbildningar

Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet erbjuder forskarutbildning (doktorandutbildning) inom fyra olika områden; medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, filmvetenskap och modevetenskap, vilket leder till filosofie doktor (doktorsexamen).

Forskarutbildning i:

Filmvetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikationsvetenskap

Modevetenskap

Sök bland våra utbildningar