Undervisning och examination vår- och höstterminen 2022

För att undvika trängsel i institutionens lokaler kommer undervisningen under början av vårterminen att bedrivas både på campus och på distans. Information om vad som gäller för din kurs hittar du i schemat och på lärplattformen Athena. Kurser återgår till normala scheman fr.o.m. period C, dvs från den 22 mars.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.

Covid-19 – information till studenter och medarbetare 

 

Vad gäller för mig som student?

Som student på IPD ska du följa den schemalagda undervisningen då anpassningar till coronapandemin redan gjorts i respektive kurs. Undervisning kommer att fortsätta att ske både på campus och på distans. Information om vad som gäller för din kurs hittar du i schemat och på lärplattformen Athena.

Vaccinera dig och stanna hemma vid symtom

Institutionen följer Stockholms universitets riktlinjer för undervisning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är måna om att minska risken för smittspridning och samtidigt tillgängliggöra undervisningen. Stockholms universitet uppmanar alla studenter och anställda som kan att vaccinera sig och att testa sig samt stanna hemma vid symtom på covid-19.

Håll dig uppdaterad via institutionens och universitetets webbplats!

 

Minimera smittspridning

Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen och följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig

Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom. 

Läs Folkhälsomyndighetens information kring om du eller någon i din familj blivit sjuk

Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.

På denna sida