Studera hos oss

Institutionen tar emot ca 8 000 studenter på flera stora utbildningsprogram med intresse för människans utveckling och lärande. Välj pedagogik för en bred utbildning med god arbetsmarknad. 

Våra utbildningar

 

Hur är det att studera hos oss egentligen? Se vad våra studenter tycker!

Kvinnlig student utanför Södra huset. Foto: Jens Lasthein
Foto: Jens Lasthein

Du missar väl inte att vi har ett nytt kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot ledarskap och kommunikation?

För att du vill jobba i ledande position

Sally, PAO-programmet (Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation)

Den här utbildningen är till för dig som är intresserad av människor och organisationer och vill lära dig mer om beteende och organisation och kompetensutveckling.

Kvinnlig student utanför Södra huset. Foto: Jens Lasthein

Sally läser sin första termin på Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation (PAO).

Här berättar hon hur det är att studera på programmet.

Se Sallys film

 


Erik, PAO-programmet (Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation)

Vad är det bästa med Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation på Stockholms universitet? – Fråga Erik här!

Erik, student på PAO-programmet

Erik har läst sin tredje termin på Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation (PAO).

Här berättar han hur det är att studera på programmet. Du kan också ställa frågor direkt till Erik, om programmet eller hur det är att studera på Stockholms universitet (i en chat). 

Se Eriks film, och fråga honom om programmet

 


Emilia, Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Våra fokusområden är kost, motion, psykisk hälsa och välbefinnande, men också ohälsan i samhället. Mina egna planer är att jobba med barn och unga kring psykisk ohälsa.

Emilia står utanför Aula Magna. Fotograf Jens Lasthein
 

Emilia läser termin 3 på Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap. 

Vill du veta mer om hur det är att studera på programmet? Eller är nyfiken på hur du kan jobba med med hälsa och ohälsa i samhället? 

Se Emilias film

 


Madeleine, Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Det har varit ett sorts uppvaknande och utbildningen är så himla viktig! Hälsofrämjande är en resurs i vardagen, det är därför det är så viktigt att jobba förebyggande.

Madeleine Lundgren. Foto: Jens Olof Lasthein
 

Madeleine berättar om programmets koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Hon går termin 3. 

I framtiden vill hon jobba med preventionsfrågor på samhällsnivå. Just nu är hon volontär hos Suicide Zero, och där väntar en praktikplats. – Mitt personliga engagemang möter utbildningen perfekt, säger hon.

Läs intervjun med Madeleine

 


Nicholas, Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Ambitionen de närmaste åren är att jobba med analys- eller utredningsarbete i frågor som rör barn och ungas hälsa. 

Nicholas, Stockholms universitet

Nicholas läser sista året på Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap, han har gjort sin praktik på Skolverket, och i sitt examensarbete planerar han att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa bland elever.

Läs intervjun med Nicholas

 


Juliah, Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation

Planen är att jobba antingen inom HR, helst inom learning and development, alternativt med andra HR-frågor inom management. Om det inte blir så vill jag grotta ner mig i projektledning inom något roligt start-up bolag.

Juliah, student på Stockholms universitet
 

Juliah läser andra terminen på Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation.

Här berättar hon varför hon valde programmet, och vad hon har för framtidsplaner. 

Läs intervjun med Juliah

 


Wiktoria, Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation

Jag valde att söka till Kandidatprogrammet i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation för att jag ville läsa ett program med flera möjligheter efter examen.

Wiktoria Wikström, Stockholms universitet

Wiktoria läser termin ett på Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation.

Här berättar hon varför han valde programmet, och vad han har för framtidsplaner.

Läs intervjun med Wiktoria

 


Jonatan, Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation

Jag vill starta en konsultverksamhet som bidrar med kunskap om ledarskap inom servicesektorn, och kanske ta fram ett system för bemanning och kompetensutveckling, som utbildar kompetent personal.

Jonatan Lauritzen, student, Stockholms universitet

Jonatan läser termin 1 på Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation. 

Här berättar han varför han valde programmet, och vad han har för framtidsplaner. 

Läs intervjun med Jonatan

 


Rodan, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, campus

Engagerade lärare, jättetrevlig campus, litteraturen, kunskapen som jag samlar på mig för varje dag, supertrevliga klasskamrater och en utbildning som leder till ett fantastiskt jobb.

Rodan Wettstam, student Stockholms universitet
 

Rodan Wettstam är campusstudent på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Här berättar han om hur det är att studera på programmet, varför han valde utbildningen och vad han vill jobba med efter studierna.

Till intervjun med Rodan

 


William, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, distans

Jag valde programmet efter att ha jobbat ett par år i skolan i en annan roll. Jag märkte att det som gav mig mest glädje var att ha samtal och kontakt med elever, och som Studie- och yrkesvägledare får jag möjligheten att arbeta med elevernas möjligheter inför framtiden, vilket alltid är roligt och kreativt.

William Lind, student, Stockholms universitet
 

William Lind är distansstudent på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Här berättar han om hur det är att studera på programmet, varför han valde utbildningen och vad han vill jobba med efter studierna.

Till intervjun med William

 


Jonna, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, campus

Jag är även lite sugen på att arbeta med vägledningsfrågor i större perspektiv, antingen nationellt eller internationellt. Jag ska snart skriva mitt examensarbete utomlands och hoppas att det kan ge sådana möjligheter!

Jonna Zetterman är campusstudent på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Här berättar hon om hur det är att studera på programmet, varför hon valde utbildningen och vad hon vill jobba med efter studierna.

Till intervjun med Jonna

 


Nevzat, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, distans

Att vara där och ”röra vid” andras liv, skapa skillnad genom ”snäv och vid” vägledning, förstärka det som är positiv och utvecklande, bygga upp relationer, inleda i olika banor där de kan få möjlighet att veta mer om sig själv och omvärlden är någonting som jag brinner för.

Nevzat Gumus, student, Stockholms universitet
 

Nevzat Gumus är distansstudent på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Här berättar han om hur det är att studera på programmet, varför han valde utbildningen och vad han vill jobba med efter studierna.

Till intervjun med Nevzat

 

 
Sara Aronsson. Foto: Privat

Sara Aronsson som läste kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, PAO-programmet, jobbar nu som HR-specialist. 

Jag har arbetat med olika HR-områden men senaste 5 åren har det varit breda roller där jag jobbat med att ta fram och implementera nya HR-processer, chefsstöd och arbetsrättsliga frågor.

Till intervjun med Sara


Matz Franzén läste en kandidatexamen i pedagogik genom fristående kurser, och jobbar idag som utbildningsansvarig på Polisen. 

Det roligaste är att få arbeta med utveckling och leda lärande tillsammans med deltagare. Arbetet ger stora friheter inom ramen för de olika utbildningsinsatserna.

Till intervjun med Matz


Frida Klar. Foto: Magnus Glans

Frida Klar som läste studie- och yrkesvägledarprogrammet, jobbar nu som studievägledare på en grundskola.

Att i slutet av dagen känna att jag faktiskt har gjort skillnad och att jag har hjälpt andra känns riktigt bra.

Till intervjun med Frida


Katharina Buchta har vidareutbildat sig parallellt med sitt tidigare chefsjobb inom sjukvården genom att läsa masterprogrammet i pedagogik, och jobbar nu som omvårdnadschef med större och mer övergripande ansvar.

Studierna hjälpte mig att utveckla mitt sätt att tänka. Jag hade användning av de teoretiska modeller jag lärde mig och kunde plocka på mig olika par glasögon. Jag fick nya perspektiv: Hur ser jag på makt? Hur ser jag på konflikter? Jag kunde analysera saker på nya sätt.

Till intervjun med Katharina

 

Rebecca Adami är docent i pedagogik och undervisar bland annat på masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning.

I teach courses on Human Rights and Education at Stockholms university. I wish for my students to turn frustration over world problems into a source of inspiration.

 

 


Viktoria Rubin, Stockholms universitet
Viktoria Rubin.

Viktoria Rubin undervisar på PAO-programmet och på KLOK-programmet. Här berättar hon om sin bakgrund och om kurserna i ledarskap som ges termin 3 på KLOK-programmet. Viktoria har tidigare jobbat som chef, och med ledarskapsutveckling och chefsstöd. 

Personligen tycker jag det generellt är för lite fokus på verksamheten när man pratar om ledarutveckling. Det är svårt att både studera och praktiskt utveckla ledarskap i ett vakuum, dvs utan att ta hänsyn till vad ledarskapet ska leda till, alltså utmaningar i verksamheten.

Till intervjun med Viktoria

 


Aino Collmar och Annika Davén.
Annika Davén och Aino Collmar.

Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har Aino tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino Collmar adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik.

Aino driver Vägledningspodden tillsammans med Annika Davén, som gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. Annika är adjunkt på SYV-programmet.

Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal.

Varför behövs en podd om vägledning?
– Vi vill bjuda in studenter och yrkesverksamma till en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Vår förhoppning är att Vägledningspodden kan vara en grund för fortsatta samtal med varandra om utvecklingen av professionen. Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal.

Till Vägledningspodden

Läs en längre intervju med Aino och Annika

 

Få internationell erfarenhet under studietiden

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Under din utbildning kan du göra praktik eller studera en period utomlands. Institutionen har för närvarande samarbetsavtal med sexton universitet runt om i världen. 

Till Studera utomlands

 

Institutionen har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i regionen och på våra utbildningsprogram ingår i flera fall en praktik. Närheten till storstaden är en fördel när du ska söka arbete efter examen. Ett exempel på samarbete är våra Karriärseminarium dit vi bjuder in spännande personer från yrkeslivet som berättar om sitt yrke. 

Mejla studievagledare@edu.su.se om du vill ha information om nästa Karriärseminarium. 

 

Det är viktigt att du som student kan påverka din utbildning. Vid institutionen finns två aktiva studentråd. 

Mer om Studentråden

 

Kontakt

Kontakta våra studevägledare om du har frågor om våra utbildningar.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
På denna sida