Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Förutom kurser med pedagogiska teman som lärande, identitet och kommunikation i relation till hälsa, ges folkhälsovetenskapliga kurser som fokuserar orsaker till hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Teman som tas upp är sociala faktorer och hälsa, migration, barn och unga, arbetsliv och åldrande, beroende, samt folkhälsa och samhällets styrning. Programmet innehåller även flera praktiskt orienterade kurser som projektledning, ledarskap och professionella samtal. I programmet ingår en praktikkurs på tio veckor, där du har möjlighet att själv söka upp en praktikplats som intresserar dig.

Vad får jag lära mig? 

Tanken med programmet är att du ska få en bred och samtidigt unik kompetens inom områdena pedagogik och hälsa samt folkhälsovetenskap. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger kunskap om processer som påverkar människors lärande, förståelse och erfarenheter av hälsa och sjukdom. 

Du får också kunskap om folksjukdomar, folkhälsopolitik och ojämlikhet i hälsa. Förutom dessa kurser som ger en god grund för samhällsvetenskapligt relevanta frågor om hälsa får du kompetens i att självständigt planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt. Du får också färdigheter i att genomföra professionella samtal, i rapportskrivning och i projektledning. 

Fråga mig om mina studier i pedagogik och folkhälsovetenskap!

Hej! Mitt namn är Emilia, här nedan kan ni se en film om hur det är att plugga kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Alla frågor ni har kring studentlivet kan ni skriva här så svarar jag - och så hoppas jag att vi ses!

Ställ din fråga till Emilia här!

 • Programöversikt

  Under första terminen ges en introduktion till huvudområdet pedagogik med fokus på hälsa och lärande samt en första introduktion i vetenskaplig metod.

  De två efterföljande terminerna fokuserar olika aspekter av folkhälsa. Ämnen som studeras är grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

  Termin 4 består av studier i huvudområdet pedagogik med kurser i hälsakommunikation, ledarskap, etik och projektarbete inom hälsoområdet.

  Termin 5 innehåller praktik, teorier om och tillämpning av professionella samtal samt en fördjupning i kvantitativ metod. Programmet avslutas med en fördjupning i huvudområdet pedagogik i form av kurser i vetenskaplig teori och metod, samt examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa.

  År 1

  Termin 1: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa

  Introduktion till pedagogik och hälsa, 7,5 hp

  Kunskap, lärande och hälsa, 7,5 hp

  Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

  Identitet i hälsa och sjukdom, 7,5 hp

  Termin 2: Kurser i folkhälsovetenskap

  Folkhälsovetenskapens grunder, 7,5 hp

  Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7,5 hp

  Sociala faktorer och hälsa, 7,5 hp

  Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3: Kurser i folkhälsovetenskap

  Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7,5 hp

  Migration, integration och hälsa, 7,5 hp

  Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden, 7,5 hp

  Arbetsliv, åldrande och hälsa, 7,5 hp

  Termin 4: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa

  Hälsokommunikation, 7,5 hp

  Ledarskap och projektledning, 7,5 hp

  Hälsoarbetets etik, 7,5 hp

  Projektarbete, 7,5 hp

  År 3

  Termin 5: Kurser i pedagogik med inriktning mot hälsa respektive folkhälsovetenskap

  Det professionella samtalet I, 7,5 hp

  Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp (Folkhälsovetenskap)

  Praktikkurs, 15 hp

  Termin 6: Kurser i pedagogik med inriktning mot hälsa

  Pedagogikens forskningsfält, 5 hp

  Kvalitativ metod och vetenskaplig analys, 10 hp

  Examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa, 15 hp

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Informationsbroschyr

  Informationsbroschyr 2020 (456 Kb)

  Var finns vi?

  Programmet är upplagt med växelvis undervisning i huvudområdet pedagogik och i folkhälsovetenskap. Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution och programmet ges i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap. Stockholms universitet ligger i Kungliga Nationalstadsparken (Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården).

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Intervju med Madeleine Lundgren, som läser år 3 på utbildningen

  "Mitt personliga engagemang möter utbildningen perfekt".

  Madeleine Lundgren. Foto: Jens Olof Lasthein
  Madeleine Lundgren. Foto: Jens Olof Lasthein

  Mitt personliga engagemang möter utbildningen perfekt

  I FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, finns bland annat målet att alla människor har rätt till välbefinnande och ett hälsosamt liv. Vi har träffat Madeleine Lundgren som studerar kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

  Madeleine är 30 år och har nyligen påbörjat tredje året av utbildningen. Tidigare jobbade hon med rekrytering, men kom fram till att hon ville åt ett annat håll. Madeleine fastnade för pedagogik och folkhälsovetenskap eftersom hon brinner för hälsofrågor, både på individ- och samhällsnivå, och hon säger att utbildningen fångar upp hennes intresseområden med flera olika perspektiv.

  – Jag tror att vi behöver bli mer medvetna om att hälsa inte är ett sidospår, människor måste må bra och trivas i omgivningen för att kunna bidra till samhället. Hälsa kan inte komma i andra hand vid sidan av ett viktigare område, utan måste integreras med skola, arbetsliv och miljö. Madeleine säger att hållbarhetsfrågorna som vävs in i utbildningen har blivit allt mer tydliga, särskilt hållbarhetsmålen som rör hälsa och utbildning.

  – Det har varit ett sorts uppvaknande och utbildningen är så himla viktig! Hälsofrämjande är en resurs i vardagen, det är därför det är så viktigt att jobba förebyggande. Idag präglas samhället av att hälsa är lika med frisk och ohälsa är lika med sjuk, vilket är en väldigt förenklad bild som motbevisas under utbildningen.

  I framtiden tror Madeleine att vi behöver se hälsa ur flera olika perspektiv. Hållbarhet handlar mycket om att arbeta mer hälsofrämjande, snarare än att enbart ”släcka bränder” genom att behandla sjukdomar. Då blir det långsiktigt bra, både för enskilda individer och för samhället.

  Vilket jobb ser du framför dig?

  – Min plan är att läsa en master efter den här kandidatexamen. Efter det vill jag jobba med preventionsfrågor på samhällsnivå för att försöka påverka. Jag är volontär hos Suicide Zero och där väntar en praktikplats. Mitt personliga engagemang möter utbildningen perfekt.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet leder till en kandidatexamen i huvudämnet pedagogik, med breddning inom folkhälsovetenskap. Utbildningen förbereder för arbete inom exempelvis utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag om hälsopedagogiska- och folkhälsofrågor. Tjänster kan finnas i såväl offentlig sektor (kommuner, regioner, statliga myndigheter) som privat sektor och intresseorganisationer. Du kan arbeta förebyggande, med samordning och planering av folkhälsopedagogiska insatser och projekt och som hälsoutvecklare inom exempelvis företagshälsovård. Genom kandidatprogrammet får du också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

  Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv.

  Läs om yrket hälsovetare

 • Kontakt

  Studievägledare 

  Simon Granbohm
  E-post: simon.granbohm@edu.su.se
  Tel: 08-16 37 40

  Programansvariga

  Petra Roll Bennet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  E-post: petra@edu.su.se

  Lena Eriksson, Institutionen för folkhälsovetenskap
  E-post: lena.eriksson@su.se

  Studierektor

  Anneli Öljarstrand
  E-post: anneli.oljarstrand@edu.su.se

  Utbildningsadministratör

  Peter Skoglund
  E-post: peter.skoglund@edu.su.se