Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap

 • 180 hp

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv.

Förutom kurser med pedagogiska teman som lärande, identitet och kommunikation i relation till hälsa, ges folkhälsovetenskapliga kurser som fokuserar orsaker till hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Teman som tas upp är sociala faktorer och hälsa, migration, barn och unga, arbetsliv och åldrande, beroende, samt folkhälsa och samhällets styrning. Programmet innehåller även flera praktiskt orienterade kurser som projektledning, ledarskap och professionella samtal. I programmet ingår en praktikkurs på tio veckor, där du har möjlighet att själv söka upp en praktikplats som intresserar dig.

Bred och unik kompetens

Tanken med programmet är att du ska få en bred och samtidigt unik kompetens inom områdena pedagogik och hälsa respektive folkhälsovetenskap. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger kunskap om processer som påverkar människors lärande, förståelse och erfarenheter av hälsa och sjukdom.

Du får också kunskap om folksjukdomar, folkhälsopolitik och ojämlikhet i hälsa. Förutom dessa kurser som ger en god grund för samhällsvetenskapligt relevanta frågor om hälsa får du kompetens i att självständigt planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt. Du får också färdigheter i att genomföra professionella samtal, i rapportskrivning och i projektledning.

 • Programöversikt

  Under första terminen ges en introduktion till huvudområdet pedagogik med fokus på hälsa och lärande samt en första introduktion i vetenskaplig metod.

  De två efterföljande terminerna fokuserar olika aspekter av folkhälsa. Ämnen som studeras är grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

  Termin 4 består av studier i huvudområdet pedagogik med kurser i hälsakommunikation, ledarskap, etik och projektarbete inom hälsoområdet.

  Termin 5 innehåller praktik, teorier om och tillämpning av professionella samtal samt en fördjupning i kvantitativ metod. Programmet avslutas med en fördjupning i huvudområdet pedagogik i form av kurser i vetenskaplig teori och metod, samt examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa.

  År 1

  Termin 1: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa

  Introduktion till pedagogik och hälsa, 7,5 hp

  Kunskap, lärande och hälsa, 7,5 hp

  Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

  Identitet i hälsa och sjukdom, 7,5 hp

  Termin 2: Kurser i folkhälsovetenskap

  Folkhälsovetenskapens grunder, 7,5 hp

  Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7,5 hp

  Sociala faktorer och hälsa, 7,5 hp

  Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3: Kurser i folkhälsovetenskap

  Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7,5 hp

  Migration, integration och hälsa, 7,5 hp

  Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden, 7,5 hp

  Arbetsliv, åldrande och hälsa, 7,5 hp

  Termin 4: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa

  • Hälsokommunikation, 7,5 hp
  • Ledarskap och projektledning, 7,5 hp
  • Hälsoarbetets etik, 7,5 hp
  • Projektarbete, 7,5 hp

  År 3

  Termin 5: Kurser i pedagogik med inriktning mot hälsa respektive folkhälsovetenskap

  • Det professionella samtalet I, 7,5 hp
  • Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp (Folkhälsovetenskap)
  • Praktikkurs, 15 hp

  Termin 6: Kurser i pedagogik med inriktning mot hälsa

  • Pedagogikens forskningsfält, 5 hp
  • Kvalitativ metod och vetenskaplig analys, 10 hp
  • Examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa, 15 hp
 • Så ansöker du

 • Mer information

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Varför läser du på Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap?

  Simon Engström Fredriksson, termin 1, Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

  Simon Engström Fredriksson

  Var har du jobbat innan du började på programmet?

  - Jag har jobbat inom skolans värld i åtta år som fritidspedagog på en skola i Täby. Sen har jag också jobbat lite grann på gym som träningsinstruktör. Under studierna kommer jag arbeta som personlig assistent.

  Vad vill du göra efter utbildningen?

  - Jag är intresserad av att arbeta som hälsoutvecklare, antingen i offentlig sektor eller privat, och leda olika typer av hälsoinsatser som gör att människor mår bra. Från mitt tidigare jobb har jag sett ett stort behov inom skola och omsorg där personalen ofta har en hög arbetsbelastning. Jag har också ett intresse för psykisk ohälsa bland unga människor.

  Vilken typ av insatser tror du skulle behövas för personalen i skolan och omsorg?

  - Det är svårt att svara på här och nu. Men det borde finnas möjlighet för personal att få tillgång till stöd exempelvis i form av samtal och stresshantering, och att få metoder att hantera och förebygga utbrändhet, som är vanligt i skolans värld. 

  Vad har du för förväntningar på utbildningen?

  - Jag förväntar mig att få en bred kunskap i båda huvudämnena. Det som jag tycker ska bli kul är att få mer forskningsbaserade kunskaper kring vad som påverkar människors psykiska och fysiska mående. 

  Simon Engström Fredriksson, Täby, 2019.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet leder till en kandidatexamen i huvudämnet pedagogik, med breddning inom folkhälsovetenskap. Utbildningen förbereder för arbete inom exempelvis utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag om hälsopedagogiska- och folkhälsofrågor. Tjänster kan finnas i såväl offentlig sektor (kommuner, regioner, statliga myndigheter) som privat sektor och intresseorganisationer. Du kan arbeta förebyggande, med samordning och planering av folkhälsopedagogiska insatser och projekt och som hälsoutvecklare inom exempelvis företagshälsovård. Genom kandidatprogrammet får du också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

 • Kontakt

  Studievägledare 

  Eva Ahlzén
  E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
  Tel: 08-16 31 45

  Programansvariga

  Petra Roll Bennet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  E-post: petra@edu.su.se

  Sara Brolin Låftman, Institutionen för folkhälsovetenskap
  E-post: sara.brolin.laftman@su.se

  Studierektor

  Helena Rehn
  E-post: helena.rehn@edu.su.se