Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden

Kursen ger kunskaper om olika beroendeframkallande substanser och beteenden (t.ex. alkohol, narkotika, tobak, spel, sex, shopping och mat) ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.

Syftet är att ge en god kännedom om vad som vid olika tillfällen och kontexter betraktas som problematiskt, vilken typ av åtgärder som vidtas för att hantera problemen och vad det får för betydelse för användarna och samhället.

Kursen omfattar användning av, och potentiella problem med, olika substanser och beteenden. Kursen går igenom olika förklaringsmodeller och aktuella utvecklingstendenser såsom diagnostisering och medikalisering. Vidare behandlas normalisering och problematisering via livsstil/kultur/genus, inklusive
marginalisering.

Slutligen utmejslar kursen folkhälsopolitikens utveckling inom olika ANDTS-områden och dess drivkrafter, inklusive industrins betydelse och lobbying.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro vid de två examinerande seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras med ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  PH08G0 Kursbeskrivning 2022 (251 Kb)

  Kursansvariga

  Jessica Storbjörk och Lena Eriksson

  Examination

  Kursen examineras genom ett flervalstest och en individuell skriftlig hemtentamen.

  Kursen examineras även genom diskussioner och muntliga redovisningar vid två examinerande seminarier.

  Examinationerna sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Jessica Storbjörk och Lena Eriksson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt schemat för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap