Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden

Kursen behandlar beroendeframkallande substanser och beteenden (t.ex. alkohol, narkotika, tobak, spel, sex, shopping och mat) ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.

Kursens teman skildrar vad som vid olika tillfällen och kontexter betraktas som problematiskt, vilken typ av åtgärder som vidtas för att hantera problemen och vad det får för betydelse för användarna och samhället. Följande teman behandlas i kursen:

 • Användning av och potentiella problem med olika substanser och beteenden
 • Kategorisering och diagnostisering, inklusive medikalisering 
 • Gamla och nya förklaringsmodeller samt aktuella utvecklingstendenser
 • Folkhälsopolitikens (ANTDS) utveckling och drivkrafter
 • Marginalisering och social exkludering
 • Normalisering och problematisering via livsstil/kultur/genus

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

  Närvarovid de två examinerande seminarierna är obligatorisk.
  Frånvaro kompenseras med ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, vilken finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursansvariga

  Jessica Storbjörk och Lena Eriksson

  Examination

  Examination sker individuellt genom en hemtentamen och ett flervalstest i klassrum samt i grupp genom diskussioner och muntliga redovisningar vid två examinerande seminarier.

  Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Jessica Storbjörk och Lena Eriksson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

  Schemat finns även tillgängligt i Kursbeskrivningen (se rubriken Kursupplägg längre upp på denna sida).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Jessica Storbjörk och Lena Eriksson
  E-post: tema3.publichealth

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap