Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod

Kursen introducerar grundläggande vetenskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt samt forskningsetiska principer. I kursen introduceras också forskningsmetoder och olika steg i en forskningsprocess. Kursen ger träning i att formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod.

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp,
 • redogöra för kvantitativa såväl som kvalitativa datainsamlingsmetoder,
 • identifiera en problemställning med relevans för ämnesfältet pedagogik och hälsa och med den som utgångspunkt planera och genomföra en enkätundersökning samt en intervju,
 • diskutera enkätkonstruktion och intervju som datainsamlingsmetoder utifrån vetenskapsteoretiska och etiska begrepp.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt handledning av genomförande av individuell intervju.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning_ht2020 (251 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Petra Roll Bennet: petra@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Peter Skoglund: peter.skoglund@edu.su.se