Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala faktorer och hälsa

Kursen syftar till att ge en grundläggande översikt kring sociala faktorers betydelse för hälsa.

Du introduceras till centrala teoretiska och empiriska aspekter av social ojämlikhet i hälsa. Kursen behandlar både empiriska beskrivningar kring hur hälsa skiljer sig mellan olika sociala grupper samt olika förklaringsmodeller kring hur dessa skillnader uppstår. Kursen behandlar även hur förhållandet mellan sociala faktorer och hälsa skiljer sig åt internationellt, över tid, under livets olika skeden samt mellan män och kvinnor.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar samt lärarledda seminarier. Närvaro vid alla seminarier är obligatorisk. Frånvaro kompenseras med ersättningsuppgifter. Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen

   

  Kursansvariga

  Peter Larm och Jonas Landberg

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen samt med ett skriftligt individuellt kunskapstest vilket genomförs i klassrum.

  I det fall studenten inte genomfört kunskapstestet vid ordinarie tillfälle examineras detta i anslutning till salstentamen.

  Ersättningsuppgifter, vilka kompenserar för frånvaro från seminarier med obligatorisk närvaro, examineras i anslutning till salstentamen.

  Ytterligare information om kunskapskontroll och examination finns i kursplanen.

  Examinator

  Peter Larm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Jonas Landberg & Peter Larm: grund3.publichealth@su.se

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap