Sociala faktorer och hälsa, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande översikt kring sociala faktorers betydelse för hälsa. Studenten introduceras till centrala teoretiska och empiriska aspekter av social ojämlikhet i hälsa. Kursen behandlar både empiriska beskrivningar kring hur hälsa skiljer sig mellan olika sociala grupper samt olika förklaringsmodeller kring hur dessa skillnader uppstår. Kursen behandlar även hur förhållandet mellan sociala faktorer och hälsa skiljer sig åt internationellt, över tid, under livets olika skeden samt mellan män och kvinnor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen