Kunskap, lärande och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, samt skillnader mellan olika kunskapsformer inom hälsoområdet. Fokus ligger på hur lärandeprocesser beskrivs inom olika teoretiska perspektiv, samt relationen mellan kunskap som skapas i vardagliga respektive kliniska och vetenskapliga sammanhang.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen