Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kunskap, lärande och hälsa

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, samt skillnader mellan olika kunskapsformer inom hälsoområdet.

Fokus ligger på hur lärandeprocesser beskrivs inom olika teoretiska perspektiv, samt relationen mellan kunskap som skapas i vardagliga respektive kliniska och vetenskapliga sammanhang.