Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kunskap, lärande och hälsa

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, samt skillnader mellan olika kunskapsformer inom hälsoområdet.

Fokus ligger på hur lärandeprocesser beskrivs inom olika teoretiska perspektiv, samt relationen mellan kunskap som skapas i vardagliga respektive kliniska och vetenskapliga sammanhang.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för de teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som kursen introducerar,
  • analysera lärandesituationer med relevans för hälsa med utgångspunkt i dessa teoretiska perspektiv,
  • diskutera skillnader mellan olika perspektiv och konsekvenser av dessa skillnader för kommunikation och lärande om hälsa.

  Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Kursens seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompletteras med en skriftlig uppgift. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

  Studiehandledning

  Studiehandledning HT2020 (661 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema PE02GN HT21

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Robert Ohlsson: robert.ohlsson@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Peter Skoglund: peter.skoglund@edu.su.se