Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hälsoarbetets etik

Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och folkhälsa och bygger på ett kritiskt förhållningssätt som grund för etiska bedömningar.

Hälsopedagogiska arbetssituationer belyses med fokus på att kunna identifiera, analysera och hantera etiska utmaningar utifrån de olika presenterade etiska teorierna och begreppen. Dessutom diskuteras och problematiseras olika etiska uppförandekoder som används inom hälsopedagogiskt arbete.