Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogikens forskningsfält

Kursen syftar till att studenterna inför det självständiga arbetet ges övning i att såväl formulera en egen forskningsfråga och problemställning som att genomföra en forskningsorientering. I kursen ingår också att formulera en första uppsatsplan inför examensarbetet.

Det finns ingen beskrivning på svenska.