Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa

 • 7,5 hp

Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar och omfattar sjukdomars definition, sjukdomsorsaker, förekomst i den allmänna befolkningen och skillnader mellan olika grupper (t ex med avseende på kön och socioekonomisk position).

I kursen diskuteras även de vanligaste folkhälsoproblemen i livets olika stadier samt översiktligt kring utvecklingen i befolkningen över tid. Fokus är framförallt på situationen i Sverige men vissa internationella jämförelser görs också.

På kursen får du som student lära dig grundläggande epidemiologiska begrepp för att beskriva sjukdomars utbredning i den allmänna befolkningen. Dessutom behandlas andra centrala folkhälsovetenskapliga begrepp och teman såsom screening, behandling och prevention. Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid undervisningstillfällen är inte obligatoriskt men deltagande vid samtliga undervisningstillfällen ger 2 extra poäng att lägga till poängen på den individuella hemtentamen. Frånvaro vid maximalt två undervisningstillfällen ger 1 extra poäng.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:
  Kursbeskrivning PH03G0 VT20 (464 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell hemtentamen bestående av två delar och en gruppuppgift.

  Den första delen av hemtentamen får studenterna möjlighet att arbeta med under kursens gång och i denna del ingår ett obligatoriskt ”peer assessment” moment, där studenterna ger muntlig och skriftlig återkoppling på varandras arbeten. Den andra delen av hemtentamen lämnas ut i samband med det sista kurstillfället. Hemtentamens båda delar lämnas sedan in samtidigt. Gruppuppgiften examineras genom en muntlig redovisning

  Ytterligare information om kunskapskontroll och examination finns i kursplanen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema PH03G0 VT2020

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Lisa Berg & Peter Wennberg: grund2.publichealth@su.se

  Kursadministration:
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se