Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar och omfattar sjukdomars definition, sjukdomsorsaker, förekomst i den allmänna befolkningen och skillnader mellan olika grupper (t ex med avseende på kön och socioekonomisk position). I kursen diskuteras även de vanligaste folkhälsoproblemen i livets olika stadier samt översiktligt kring utvecklingen i befolkningen över tid. Fokus är framförallt på situationen i Sverige men vissa internationella jämförelser görs också.

På kursen får studenten lära sig grundläggande epidemiologiska begrepp för att beskriva sjukdomars utbredning i den allmänna befolkningen. Dessutom behandlas andra centrala folkhälsovetenskapliga begrepp och teman såsom screening, behandling och prevention.

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen