Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa

Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar och omfattar sjukdomars definition, sjukdomsorsaker, förekomst i den allmänna befolkningen och skillnader mellan olika grupper (t ex med avseende på kön och socioekonomisk position).

I kursen diskuteras även de vanligaste folkhälsoproblemen i livets olika stadier samt översiktligt kring utvecklingen i befolkningen över tid. Fokus är framförallt på situationen i Sverige men vissa internationella jämförelser görs också.

På kursen får du som student lära dig grundläggande epidemiologiska begrepp för att beskriva sjukdomars utbredning i den allmänna befolkningen. Dessutom behandlas andra centrala folkhälsovetenskapliga begrepp och teman såsom screening, behandling och prevention. Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen: PH03G0 Kursbeskrivning VT2021 (275 Kb)

  Kursansvariga

  Lisa Berg och Peter Wennberg

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell hemtentamen och ett skriftligt individuellt kunskapstest som genomförs online.

  Studenterna får möjlighet att arbeta med hemtentamen under kursens gång och i denna ingår ett obligatoriskt ”peer assessment” moment, där studenterna ger muntlig och skriftlig återkoppling på varandras arbeten.

  Ytterligare information om kunskapskontroll och examination finns i kursplanen.

  Examinator

  Peter Wennberg

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Lisa Berg & Peter Wennberg: grund2.publichealth@su.se

  Kursadministration:
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se