Folkhälsovetenskapens grunder, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att skapa en grundläggande förståelse för folkhälsa och folkhälsovetenskap ur ett human- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Genom kurslitteratur, aktuell forskning och empiriska exempel ges en orientering i folkhälsovetenskapens historia och framväxt, samt till folkhälsans utveckling och fördelning. Vidare introduceras centrala folkhälsovetenskapliga begrepp, mätmetoder och förklaringsmodeller i anknytning till en genomgång av dagens utmaningar för folkhälsan. Kursen belyser också etiska utmaningar inom folkhälsovetenskapen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen