Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Folkhälsovetenskapens grunder

Kursen syftar till att skapa en grundläggande förståelse för folkhälsa och folkhälsovetenskap ur ett human- och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Genom kurslitteratur, aktuell forskning och empiriska exempel ges en orientering i folkhälsovetenskapens historia och framväxt, samt till folkhälsans utveckling och fördelning. Vidare introduceras centrala folkhälsovetenskapliga begrepp, mätmetoder och förklaringsmodeller i anknytning till en genomgång av dagens utmaningar för folkhälsan. Kursen belyser också etiska utmaningar inom folkhälsovetenskapen.

Kursen ges både som fristående kurs och inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursplanen. 

  Kursansvariga

  Lena Eriksson och Viveca Östberg

   

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen. För mer information hänvisas till kursplanen.

  Examinator

  Viveca Östberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap