Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkhälsovetenskapens grunder

Kursen syftar till att skapa en grundläggande förståelse för folkhälsa och folkhälsovetenskap ur ett human- och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Genom kurslitteratur, aktuell forskning och empiriska exempel ges en orientering i folkhälsovetenskapens historia och framväxt, samt till folkhälsans utveckling och fördelning. Vidare introduceras centrala folkhälsovetenskapliga begrepp, mätmetoder och förklaringsmodeller i anknytning till en genomgång av dagens utmaningar för folkhälsan. Kursen belyser också etiska utmaningar inom folkhälsovetenskapen.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen: PH02G0 Kursbeskrivning VT2021 (181 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Ytterligare information om kunskapskontroll och examination finns i kursplanen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Lena Eriksson & Viveca Östberg: grund1.publichealth@su.se

  Kursadministration:
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se