Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration, integration och hälsa

Kursens syfte är att ge en förståelse för migration som en social bestämningsfaktor för hälsa, och ger kunskaper i migration, migranters levnadsförhållande och deras betydelse för hälsa (och ohälsa).

Kursen omfattar hur levnadsvanor, livsvillkor i ursprungslandet, socioekonomiska faktorer, aspekter kopplade till migrationsprocessen samt förutsättningar och förhållanden i det nya hemlandet är förenade med (och bidrar till) psykisk och fysisk hälsa och tillgång till vård i migrantgrupper. Detta diskuteras vidare på olika förklaringsnivåer, d.v.s. på individ- och gruppnivå.

Utifrån ett kritiskt förhållningssätt går kursen även igenom hur olika hälsoutfall bland migranter kan beskrivas och förklaras med hjälp av centrala begrepp och teoretiska
modeller samt epidemiologiska mått och mätmetoder. I detta ingår en diskussion av olika begreppsdefinitioner, formulering av mått, användning av mätmetoder och olika typer av data.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Föreläsningar och kursmaterial på engelska kan förekomma.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:

  PH07G0 Kursbeskrivning HT2022 (295 Kb)

  Kursansvarig

  Fabrizia Giannotta och Alexander Miething

  Examination

  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest och en individuell skriftlig hemtentamen.

  Aktivt deltagande vid seminarierna är ett kurskrav. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Examinationen sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Fabrizia Giannotta

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt schemat för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap