Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration, integration och hälsa

Kursen behandlar migration- och integrationsprocesser ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Särskilt fokus läggs på hur livsvillkor i ursprungslandet, under migrationsprocessen såväl som i det nya hemlandet hänger samman med välbefinnande, hälsorelaterade beteenden, sjukdom och dödlighet bland migranter och deras barn.

I kursen belyses även senare tids migrationsmönster i Europa och hur den ökande migrationen av nya sårbara grupper, inklusive ensamkommande barn och ungdomar samt flyktingar, relaterar till folkhälsa. Teoretiska begrepp och perspektiv på individ-, grupp-, och samhällsnivå granskas, i kombination med en genomgång av metodologiska tillvägagångssätt.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Under höstterminen 2020 kommer kursen att ges online.
  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.
  Se kursbeskrivningen för mer detaljerad information:
  PH07G0 Kursbeskrivning HT2020 (203 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen, ett skriftligt delprov (eller motsvarande del i samband med salstentamen) och aktivt deltagande vid undervisningstillfällena.

  Frånvaro kompenseras genomersättningsuppgifter.

  Examinator

  Nina-Katri Gustafsson och Alexander Miething

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Nina-Katri Gustafson och Alexander Miething: tema2.publichealth@su.se

  Kursadministration:
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se