Migration, integration och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar migration- och integrationsprocesser ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Särskilt fokus läggs på hur livsvillkor i ursprungslandet, under migrationsprocessen såväl som i det nya hemlandet hänger samman med välbefinnande, hälsorelaterade beteenden, sjukdom och dödlighet bland migranter och deras barn. I kursen belyses även senare tids migrationsmönster i Europa och hur den ökande migrationen av nya sårbara grupper, inklusive ensamkommande barn och ungdomar samt flyktingar, relaterar till folkhälsa. Teoretiska begrepp och perspektiv på individ-, grupp-, och samhällsnivå granskas, i kombination med en genomgång av metodologiska tillvägagångssätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen