Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Identitet i hälsa och sjukdom

 • 7,5 hp

Kursen behandlar identitetsbegreppet och identitetsskapande processer i samband med hälsa och ohälsa ur ett interaktionistiskt perspektiv.

Fokus ligger på hur föreställningar om kropp, genus och ålder kan bidra till och utmana människors identitetsskapande. Vidare problematiseras hälsopedagogens roll för ett hälso- och ohälsorelaterat identitetsskapande.

 • Kursupplägg

  För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för vad identitet är och hur identitet skapas ur ett interaktionistiskt perspektiv,
  • analysera interaktionistiska identitetsskapande processer i samband med hälsa och ohälsa,
  • diskutera hur olika dimensioner av identitet kan påverka människors identitet i hälsa och ohälsa,
  • diskutera hälso- och ohälsorelaterade identitetsskapande processer i hälsopedagogiska insatser.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Närvaro på kursens seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompletteras vid ett gemensamt uppsamlingsseminarium. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Pelle Pelters
  E-post: pelle.pelters@edu.su.se