Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till pedagogik och hälsa

 • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till pedagogiken som vetenskap och behandlar dess roll i relation till olika slags hälsofrämjande verksamheter.

Vårdande, förebyggande och promotiva strategier för samhälleliga såväl som individuella insatser behandlas. Vid sidan av centrala pedagogiska begrepp såsom kunskap, lärande, utveckling och meningsskapande, introduceras även hälsobegreppet vars olika innebörder diskuteras i ett historiskt perspektiv.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för vad som kännetecknar pedagogiken som vetenskaplig disciplin och dess relation till praktiska verksamheter,
  • diskutera pedagogikens roll inom hälsofrämjande verksamheter,
  • diskutera hälsobegreppets innebörder i relation till olika strategier inom hälsofrämjande verksamheter.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Kursens seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompletteras med en skriftlig uppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig examination. För detaljerad information se studiehandledningen för kursen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Robert Ohlsson
  E-post: robert.ohlsson@edu.su.se