Introduktion till pedagogik och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till pedagogiken som vetenskap och behandlar dess roll i relation till olika slags hälsofrämjande verksamheter. Vårdande, förebyggande och promotiva strategier för samhälleliga såväl som individuella insatser behandlas. Vid sidan av centrala pedagogiska begrepp såsom kunskap, lärande,

utveckling och meningsskapande, introduceras även hälsobegreppet vars olika innebörder diskuteras i ett historiskt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen