Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till pedagogik och hälsa

Kursen ger en introduktion till pedagogiken som vetenskap och behandlar dess roll i relation till olika slags hälsofrämjande verksamheter.

Vårdande, förebyggande och promotiva strategier för samhälleliga såväl som individuella insatser behandlas. Vid sidan av centrala pedagogiska begrepp såsom kunskap, lärande, utveckling och meningsskapande, introduceras även hälsobegreppet vars olika innebörder diskuteras i ett historiskt perspektiv.