Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsliv, åldrande och hälsa

Kursen ger kunskaper om teori och empiri som beskriver samband mellan arbetsliv, åldrande och hälsa.

Syftet är att ge en överblick över utmaningar som en åldrande befolkning medför samhället, samtarbetslivets möjligheter och utmaningar i denna demografiska förändring. Efter genomförd kurs kommer du som student att ha grundläggande kunskaper om demografiska förändringar, olika perspektiv på åldrande, ålderism, konsekvenser av den ökade livslängden för äldre personers hälsa, samt ett hälsosamt åldrande enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Dessutom får studenten fördjupade kunskaper om ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv, faktorer som ligger till grund för att gå i pension, samt kortsiktiga och långsiktiga hälsoeffekter av att gå i pension.

Denna kurs läses inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.
  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.
  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:  PH09G0 Kursbeskrivning 2021 (375 Kb)

  Kursansvariga

  Harpa Sif Eyjólfsóttir, ARC
  Johan Rehnberg, ARC

  Examination

  Kursen examineras på följande sätt:

  Examination I. Hemtentamen
  Lärandemål 2-4 och 6 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Övriga betygsgrundande moment
  Lärandemål 1 och 5 examineras genom ett grupparbete som presenteras muntligt vid ett seminarium samt kamratgranskning av en annan grupps arbete.

  Frånvaro från seminariet då grupparbetet presenteras eller otillräcklig medverkan i grupparbetetkompenseras genom en ersättningsuppgift.

  Aktivt deltagande vid övriga seminarier är ett kurskrav. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinatorrätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Ylva B Almquist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

  Schemat finns även tillgängligt i Kursbeskrivningen (se rubriken Kursupplägg längre upp på denna sida).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Ylva B Almquist

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap