Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsliv, åldrande och hälsa

Kursen ger kunskaper om teori och empiri som beskriver samband mellan arbetsliv, åldrande och hälsa.

Syftet är att ge studenten en överblick över utmaningar som en åldrande befolkning medför samhället, samt hur arbetsliv, socioekonomiska förhållanden och hälsa under livsloppet samverkar för att förhindra eller möjliggöra ett hälsosamt åldrande.

Efter genomförd kurs kommer studenten ha grundläggande kunskaper om
demografiska förändringar, olika perspektiv på åldrande, ålderism, samt konsekvenser av den ökade livslängden för äldre personers hälsa. Dessutom får studenten fördjupade kunskaper om de växelvisa samband som finns mellan tidigare hälsa, arbetsliv och senare förhållanden, faktorer som ligger till grund för att gå i pension, samt kortsiktiga och långsiktiga hälsoeffekter av att gå i pension.

Denna kurs läses inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:

  PH09G0 Kursbeskrivning HT2022 (171 Kb)

  Kursansvariga

  Johan Rehnberg och Josephine Heap

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Kursen examineras även genom ett grupparbete som presenteras muntligt vid ett seminarium samt kamratgranskning av en annan grupps arbete.

  Examinationerna sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Jonas Landberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt schemat för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap