Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsliv, åldrande och hälsa

Kursen handlar om utmaningar som en åldrande befolkning medför samhället.

Kursen inkluderar en genomgång av olika perspektiv på åldrande, olika livsstadier i livet, konsekvenser av den ökade livslängden för äldre personers hälsoutveckling och ett hälsosamt och aktivt åldrande. Fokus läggs vidare på arbetslivets möjligheter och utmaningar i denna demografiska förändring. Kursen ger fördjupade kunskaper i ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv, push och pull faktorer för att gå i pension och samband mellan arbetsliv och hälsa efter pensionering.

Denna kurs läses inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Under höstterminen 2020 kommer kursen att ges online.
  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.
  Se kursbeskrivningen för mer detaljerad information:  PH09G0 Kursbeskrivning HT2020 (458 Kb)

  Kursansvariga

  Charlotta Nilsen, ARC
  Harpa Sif Eyjólfsóttir, ARC

  Examinator

  Ylva B Almquist

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Ylva B Almquist

  Kursadministration:
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se