Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetsliv, åldrande och hälsa

Kursen ger kunskaper om teori och empiri som beskriver samband mellan arbetsliv, åldrande och hälsa.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Institutionen för folkhälsovetenskap! Här hittar du viktig information inför terminstarten HT24.

 

Vi ber dig följa nedanstående instruktioner och registrera dig på kursen senast den 1 september.

1. Aktivera ditt universitetskonto

För att få tillgång till universitetets IT-tjänster, och kunna logga in i lärplattformen Athena, behöver du aktivera ditt universitetskonto mellan den 12 augusti - 1 september.

Aktivera ditt universitetskonto här

2. Registrera dig på terminens kurser

För att behålla din plats på kursen behöver du registrera dig på terminens kurser i Ladok för studenter mellan den 12 augusti - 1 september.

Du kan webbregistrera dig (under registreringsperioden) genom att klicka på knappen Registrera dig! här nedan, och sedan välja antingen eduID eller Antagning.se för inloggning till Ladok.

Observera att du inte kan logga in med ditt universitetskonto och därför inte kan välja det översta alternativet Inloggning via ditt lärosäte.

Registrera dig här

3. Logga in i Athena

Vi använder lärplattformen Athena för information, undervisning och examination.

Efter registrering är det viktigt att du loggar in i Athena för att ta del av kursinformation och kursupplägg.

Logga in i Athena här

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via epost till kursadmin.publichealth@su.se.
 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Syftet är att ge studenten en överblick över utmaningar som en åldrande befolkning medför samhället, samt hur arbetsliv, socioekonomiska förhållanden och hälsa under livsloppet samverkar för att förhindra eller möjliggöra ett hälsosamt åldrande.

Efter genomförd kurs kommer studenten ha grundläggande kunskaper om
demografiska förändringar, olika perspektiv på åldrande, ålderism, samt konsekvenser av den ökade livslängden för äldre personers hälsa. Dessutom får studenten fördjupade kunskaper om de växelvisa samband som finns mellan tidigare hälsa, arbetsliv och senare förhållanden, faktorer som ligger till grund för att gå i pension, samt kortsiktiga och långsiktiga hälsoeffekter av att gå i pension.

Denna kurs ges både som fristående kurs och som en del av Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen som publiceras senast en månad innan kursstart.

  Kursansvarig

  Josephine Heap

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en hemtentamen.

  Kursen examineras även genom ett grupparbete som presenteras muntligt vid ett seminarium samt kamratgranskning av en annan grupps arbete.

  Examinationerna sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursplanen.

  Examinator

  Jonas Landberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt schemat för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap