Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur olika samhällsstrukturer samspelar för människors liv och hälsa. Fokus läggs på de lokala/regionala och nationella nivåerna, men även på hur dessa är intimt kopplade till olika internationella organ och beslutsstrukturer. Särskilt kopplas folkhälsofrågorna med arbetet för att uppnå de Globala utvecklingsmålen (Agenda 2030). Detta görs mot en bakgrund av folkhälsans utveckling globalt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen