Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur olika samhällsstrukturer samspelar för människors liv och hälsa.

Fokus läggs på de lokala/regionala och nationella nivåerna, men även på hur dessa är intimt kopplade till olika internationella organ och beslutsstrukturer. Särskilt kopplas folkhälsofrågorna med arbetet för att uppnå de Globala utvecklingsmålen (Agenda 2030). Detta görs mot en bakgrund av folkhälsans utveckling globalt.

Denna kurs ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid alla undervisningstillfällen är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisning sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen

  Kursansvarig

  Jenny Cisneros Örnberg

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande vid seminarierna.

  Hemtentamen betygssätts med en målrelaterad sjugradig betygsskala (A-F).

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursplanen.

  Examinator

  Jenny Cisneros Örnberg, Jonas Landberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap