Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa med ett särskilt fokus på förhållanden i familj och skola som sociala bestämningsfaktorer. Kursen inkluderar en genomgång av begrepp och teorier som rör psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Vidare inkluderar kursen en genomgång av mätmetoder och mått för att beskriva den psykiska hälsan. De familjerelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till barns och ungdomars psykiska hälsa är sociodemografiska faktorer och sociala relationer. De skolrelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till barns och ungdomars psykiska hälsa rör skolan som arbetsmiljö respektive som social miljö.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen