Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga

 • 7,5 hp

Kursen behandlar barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa med ett särskilt fokus på förhållanden i familj och skola som sociala bestämningsfaktorer.

Kursen inkluderar en genomgång av begrepp och teorier som rör psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Vidare inkluderar kursen en genomgång av mätmetoder och mått för att beskriva den psykiska hälsan. De familjerelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till barns och ungdomars psykiska hälsa är sociodemografiska faktorer och sociala relationer. De skolrelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till barns och ungdomars psykiska hälsa rör skolan som arbetsmiljö respektive som social miljö.

Denna kurs läses inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.
  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska. 

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  PH06G0 Kursbeskrivning HT2020 (500 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Examinationen sker på svenska.

  Examinator

  Viveca Östberg och Sara Brolin Låftman

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga:

  Viveca Östberg och Sara Brolin Låftman

  Kursadministration:
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se