Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga

Kursen behandlar barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa med ett särskilt fokus på ojämlikhet mellan grupper och sociala bestämningsfaktorer i familj och skola.

Den åldersgrupp som fokuseras är barn och ungdomar i skolåldern.

Kursen tar upp begrepp och perspektiv av relevans för ungas psykiska hälsa med hjälp av kurslitteratur, aktuell forskning, exempel på aktuella samhällsfenomen och exempel på förebyggande insatser. Den tar också upp mätmetoder och mått för att beskriva den psykiska hälsan.

De familjerelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till ungas psykiska hälsa är sociodemografiska faktorer och sociala relationer. De skolrelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till ungas psykiska hälsa rör skolan som arbetsmiljö respektive som social miljö.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.

  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information kring undervisning hänvisas till kursbeskrivningen:

  PH06G0 Kursbeskrivning 2023 (233 Kb)

  Kursansvariga

  Viveca Östberg

  Examination

  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest och en individuell skriftlig hemtentamen.

  Aktivt deltagande vid seminarierna är ett kurskrav. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Examinationen sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Viveca Östberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt schemat för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap