Samarbeten

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samarbetar mycket med det omgivande samhället. Institutionen har en bred kontaktyta och ett aktivt samarbete med skola och bildningsförbund, alumner, kulturinstitut och ambassader inom våra språkfält.

 

Utbildningssamarbete

Erasmus-utbyte

Vi har Erasmus-utbyte med ett stort antal universitet. Institutionens medarbetare utnyttjar flitigt möjligheten att få finansiering för undervisning och fortbildning vid ett europeiskt samarbetsuniversitet via Erasmusprogrammet. Exempelvis har Annika Johansson, lektor i nederländska, varit gästlärare vid ett antal tillfällen vid Universiteit Gent och Universiteit van Amsterdam.
Studera utomlands
Kontakt: Vibeke Renting

International Master in Sociolinguistics and Multilingualism

Avdelningen för baltiska språk deltar tillsammans med University of Tartu som samarbetspartners i ett tvåårigt program International Master in Sociolinguistics and Multilingualism arrangerat av Johannes Gutenberg University (Mainz, Tyskland) och Vytautas Magnus University (Kaunas, Litauen).
Kontakt: Lilita Zalkalns

Samarbete med Goethe-Institut, DAAD, ZfA

Avdelningen för tyska har samarbete med Goethe-Institut, DAAD och ZfA i utbildningsfrågor. Ett konkret exempel är att Caroline Merkel är med och anordnar tysklärarfikat Deutschlehrertreffen am Donnerstag (äger rum på Goethe-Institut i Stockholm ca en gång i månaden) där tysklärare har möjlighet att få nya impulser, prata och utbyta erfarenheter i en avslappnad atmosfär. Lärare som undervisar på alla nivåer och inom olika skolformer är välkomna.
Kontakt: Caroline Merkel

Samarbete med gymnasieskolor

Avdelningen för tyska har ett samarbete med olika gymnasieskolor i Stockholms län. Exempelvis har elever från Nacka gymnasiet deltagit i avdelningens undervisning.
Kontakt: Christine Becker

"Akademien för skolelever"

Den 3:e juni 2021 höll Pēteris Vanags, professor i baltiska språk, och Frederik Bissinger, doktorand i baltiska språk, gästföreläsningar vid Vytautas Magnus universitet inom ramen för Nordplus-projektet ”Moksleivių akademija” (”Akademien för skolelever”). Projektet organiseras av Vytautas Magnus universitet (Kaunas, Litauen) och har syftet att bekanta litauiska elever i tionde till tolfte klass med yrket universitetspedagog. Under det digitala mötet berättade Pēteris Vanags om institutionens historia samt möjligheter att studera vid Stockholms universitet. Frederik Bissinger höll en presentation om ”Lietuvių kalbos išlaikymas migracijos kontekste: lietuvių šeimų kalbos politika Švedijoje” (”Litauiska språkets bevarande i migrationskontext: litauisk familj språkpolicy i Sverige”) där han berättade om sitt avhandlingsprojekt. Deltagarna var mycket nöjda med presentationerna.

Samarbete med Universiteit Utrecht

Avdelningen för nederländska har ett samarbete med Universiteit Utrecht i Nederländerna sedan 2011. Studenter som följer lärarutbildningen i nederländska som andraspråk vid Universiteit Utrecht gör praktik vid Nederländska avdelningen under 6 månader och handleds av våra lektorer. Praktikanterna arbetar tillsammans med lektorerna på kurserna i språkinlärning och lär sig att planera lektioner samt anordnar olika evenemang med våra studenter. Studenterna kommer till Stockholm inom Erasmusprogrammets praktikutbyte.

 

Forskningssamarbete

Skokloster as a Laboratory of Collection Studies

Samarbete med University of Illinois och LSH (Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet).
Skokloster as a Laboratory of Collection Studies
Kontakt: Elisabeth Wåghäll Nivre

Det internationella kulturlingvistiska nätverket KULI

Samarbete med Universität Zürich.
KULI - Kulturbezogene und kulturanalytische Linguistik
Kontakt: Susanne Tienken

PhDnet Literary and Cultural Studies

Avdelningen för tyska ingår i PhDnet Literary and Cultural Studies och har cotutelle-avtal med universitetet i Giessen.
PhDnet Literary and Cultural Studies
Kontakt: Elisabeth Wåghäll Nivre

Språk och politik

Institutionen har varit med och initierat det interdisciplinära nätverket Språk och politik som är ett nationellt samarbete mellan flera universitet.
Språk och politik
Kontakt: Charlotta Seiler Brylla

 

Samarbete med det omgivande samhället

Många av medarbetarna vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samverkar med det omgivande samhället på olika sätt till exempel genom föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter samt medverkan i media. Här nedan hittar du några exempel på det.

 • Mellan den 25 och 30 april 2022 var nederländske författaren, Frank Westerman, gäst vid Nederländska avdelningen. Han höll bl.a. en föreläsning på Nederländska ambassaden den 25 april om sitt författarskap och den 29 april deltog han i en översättningsworkshop tillsammans med studenter och alumner i nederländska. Svenske översättaren av Westermans böcker, Joakim Sundström, Dödens dal och Vi människor ledde översättningen tillsammans med docent Annika Johansson. Läs mer (på nederländska) ==>
 • Jenny Larsson deltog i "En kväll om språket" som arrangerades av Språktidningen i samarbete med Riksbankens jubileumsfond på Playhouse Teater i Stockholm den 22 nov, 2021.
 • Den 21 oktober 2021 hade universitetlektorerna Annika Johansson, Sara Van Meerbergen och Reglindis De Ridder vid Avdelningen för nederländska ett samtal med Flanderns minister-president (statschef) Jan Jambon om Nederlandistiken i Sverige och Norden. De fick möjlighet att berätta om utbildningen och forskningen i nederländska vid Stockholms universitet. På kvällen träffade även några av avdelningens studenter minister-presidenten på ett informellt mingel på Grand Hotel.
 • Den 9 oktober 2021 deltog Nederländska avdelningens docenter Annika Johansson och Sara Van Meerbergen som ämnesexperter på European Filmfestival i biografen Zita i Stockholm. Här gav de en introduktion till den belgiska och flamländska filmen The Best of Dorien B av den flamländska regissören Anke Blondé med Kim Snauwaert i huvudrollen. Filmfestivalen organiserades av EUNIC Stockholm och the European Commission 8-10 oktober 2021 med syftet "to illustrate and inspire action for environmental sustainability and empowering women and girls". En recension av filmen The best of Dorien B och trailern kan du hitta på Cineuropas webbsida.
 • Reglindis De Ridder diskuterade aktuella frågor om dubbning med den flamländska medieministern Benjamin Dalle. Läs mer på vår engelska webbsida!
 • Sari Pesonen, universitetsadjunkt i finska, deltog i Modersmålsdagarna, arrangerat av Skolverket och Språkrådet på Institutet för språk och folkminnen med fokus på erfarenhetsbyte och inspiration för lärare i jiddisch, meänkieli och romska med föredraget "Framgångsfaktorer för revitalisering" den 22 februari 2021.
 • Sari Pesonen, universitetsadjunkt i finska, deltog på Språkfest, arrangerat av Stockholms stadsbibliotek under fem dagar i mitten av oktober 2020. Se henne berätta om sin forskning och om läroboken Finskan - Lättare än du trorStockholms stads webbsida!
 • Den 17 oktober 2020 deltog Frederik Bissinger, doktorand i baltiska språk, i ”Litauiska skolornas och modersmålslärarnas konferens 2020” (”Lituanistinių mokyklų ir gimtosios kalbos mokytojų konferencija 2020”) som organiserades av den litauiska söndagsskolan ”Saulė” i Stockholm. Bissinger höll ett online seminarium om ”Familjens språkpolitik: litauiskt språkbevarande i Sverige” (”Šeimos kalbos politika: lietuvių kalbos išlaikymas Švedijoje”). Deltagarna kom från de nordiska länderna samt från Litauen. Under seminariet presenterade Bissinger några resultat från sitt avhandlingsarbete och det diskuterades bl.a. hur litauiska modersmålslärarnas och litauiska lördags-/söndagsskolornas arbete kan stödjas och utvecklas.
 • Caroline Merkel, biträdande lektor i tyska, och Christine Becker, lektor i tyska, medverkar i Skolportens webbkonferens för tysklärare den 12 oktober 2020. Caroline Merkel talar om hur man kan använda aktuell tyskspråkig litteratur i undervisningen och Christine Becker föreläser om aktuella trender inom realiaundervisningen och ger konkreta förslag hur man kan arbeta i klassrummet.
 • Annika Johansson, universitetslektor i nederländska, representerar nederlandistiken i Norden som medlem i styrelsen för Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN).
 • Sari Pesonen, universitetsadjunkt i finska, är ledamot i Institutet för språk och folkminnens referensgrupp för bidrag till organisationer som jobbar med nationella minoritetsspråk 2020–2022.
 • Lasse Vuorsola, doktorand i finska, är ledamot i Språkrådets referensgrupp i finska 2016–2022.
 • Jarmo Lainio, professor i finska, är Sveriges representant i Europarådets Expertkommitté för övervakning av Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk.

Samarbetsorganisationer

Institutionen och dess avdelningar har återkommande samarbete med många organisationer. Några av dem listas här nedan.

Avdelningen för nederländska

Flanders in the Nordic Countries
Embassy of Belgium in Sweden and Latvia
Netherlands embassy in Stockholm, Sweden

Avdelningen för slaviska språk

Polska institutet i Stockholm
Kungliga Operan
Senioruniversitetet
Korczaksällskapet
Vänförening för museet för de polska judarnas historia POLIN

 

Expertlista och tidigare framträdanden

Institutionens medarbetare uppträder ofta i media. Lärare och forskare intervjuas som experter inom sina ämnen, och publicerar även olika typer av populärvetenskapliga artiklar i olika sammanhang. På vår expertlista står forskare och lärare som gärna ställer upp på intervju i mån av tid.

Kontakta en expert

Under Våra medarbetare i media hittar du några exempel på tidigare framträdanden.

Våra medarbetare i media

 

 

Nyhetsbrev och motsvarande

Avdelningen för finska

Avdelningen för finska informerar om aktuella evenemang och kurser genom ett nyhetsbrev. Breven är oftast på finska, med en kort sammanfattning på svenska.

Prenumerera på "Nyhetsbrev, Avdelningen för finska vid SU"

Avdelningen för nederländska

Avdelningen för nederländska har en egen Facebook-sida.

Nederländska vid Stockholms universitet

Avdelningen för slaviska språk

Avdelningen för slaviska språk har två e-postlistor. På listan "Friends" kan alla medlemmar skicka meddelanden och ämnena varierar. På listan "Kalendariet" skickas bara information om avdelningens evenemang (utskick en gång per månad). Alla prenumeranter på listan "Friends" får även "Kalendarium"-utskick.

Gå med på e-postlistan "Friends"

Läs mer om e-postlistan "Friends"

Gå med på e-postlistan "Kalendariet"

 

Kontakt

Kontakta gärna prefekten eller våra studierektorer och ämnesansvariga om du önskar samarbeta med oss eller har frågor kring våra samarbetsprojekt.

Kontakt

På denna sida