David Pålsson utses till expert i utredning om stärkt trygghet i HVB-hem

Regeringen har utsett David Pålsson, docent i socialt arbete, att ingå som expert i utredningen ”Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende”. Syftet med utredningen är att säkerställa en trygg och säker vårdmiljö vid HVB och därigenom stärka HVB som en del av vårdkedjan.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Barn och unga som placeras i samhällets vård har rätt till en trygg och säker vård. För att säkerställa detta fortsätter regeringen sitt arbete med att stärka arbetet i hela vårdkedjan för barn och unga, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i ett pressmeddelande från Socialdepartementet gällande den tillsatta utredningen.

För att stötta utredningen har flera sakkunniga och experter tillsatts. En av experterna är David Pålsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Med fokus på den sociala barnavården

David Pålsson är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete. Hans huvudsakliga forskningsområde är den sociala barnavårdens arbete och insatser för utsatta barn och familjer. Han har särskilt ägnat sig åt HVB-vård, både i ett svenskt och nordiskt komparativt perspektiv. För närvarande medverkar han i ett forskningsprojekt om socialt klimat och viktimisering vid HVB och SiS-hem för barn och unga.

Läs mer om utredningen

Läs mer om David Pålsson