Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid institutionen för socialt arbete.

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet

Säkerhet och krishantering

Vad ska du göra vid akut händelse och kris? Använd checklistor!

Se krisinformation på Medarbetarwebben

 

Forskare föreläser på temat barn och unga via zoom

 

 

Lärplattformen Athena

Hjälpdokumentation och videoguider kring Athena finns i Serviceportalen. I Athena finns även en hjälpfunktion som nås från menyn bestående av tre prickar.

Under Vanliga frågor & svar hittar du svar på allmänna frågor om Athena. 

För frågor eller felanmälan kontakta Helpdesk via su.se/serviceportalen 

 

Det är viktigt att du som anställd känner till den gemensamma miljöpolicyn. Du behöver också veta vilka av våra miljörutiner som berör ditt arbete så att du kan medverka till att universitetets miljömål uppnås.

Miljöfrågor och hållbar utveckling ska vara en integrerad aspekt i all verksamhet som bedrivs på universitetet samt att universitetets naturresursanvändning ska minskas. Alla medarbetare ska vara medvetna om miljöarbetet och bidra till den.

Sträva efter att integrera miljöfrågor och hållbar utveckling som tema i undervisningen och ett möjligt område inom forskningen.

Det är prefekten som är ansvarig för institutionens miljöarbete. Institutionens styrelse har godkänt miljöhandlingsplan för 2021. I årets miljöhandlingsplan fokuserar vi bland annat på att förbättra informationen om miljöfrågor till medarbetare och studenter och satsar på en miljövänlig flytt till Albano.

Här hittar du vår lokala miljöhandlingsplan

Kolla in universitetets miljöwebb

På institutionen finns en särskild miljörepresentant, Katja Sokolova, som ansvarar för att samordna det operativa miljöarbetet.

 

Institutionens egna miljörutiner hittar du på Athena. 

 

Externa medel att söka

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO)

Sista ansökningsdag 2021-12-15

CKVO Utlysning rörlig resurs deadline 2021-12-15 (214 Kb)

CKVO_2021_utlysning rörlig resurs deadline 2021-12-15 (30 Kb)  (wordformat)

 

På denna sida