Stockholms universitet

Att läsa med öronen – Om ljud­bo­kens genom­brott

Evenemang

Datum: onsdag 6 oktober 2021

Tid: 17.30 – 18.30

Jerry Määttä är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, medverkar i detta evenemang vid Kungliga Biblioteket (KB), i serien "Berät­tel­ser från KB".

Mer än en miljon svenskar läser nu på detta sätt. Hur påverkas författare och läsare av den här utvecklingen? Och vad händer med litteraturen? Jerry Määttä och Julia Pennlert samtalar utifrån antologin Från Strindberg till Storytel: Korskopplingar mellan ljud och litteratur (2021).

Evenemanget ges digitalt men kommer eventuellt även öppnas upp för publik på plats.

Evenemanget är en del av serien Berättelser från KB, där du under onsdagskvällar kan lyssna på föreläsningar med anknytning till KB:s samlingar.

Läs mer om evenemanget på KB:s hemsida

Omslag, Från Strindberg till Storytel: Korskopplingar mellan ljud och litteratur (Daidalos, 2021).