Stockholms universitet

Avhandlingsplan

Evenemang

Datum: onsdag 13 oktober 2021

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Styrelserummet (Mötesrum 64), plan 5, hus 2 i Albano

Carolina Frände, Fan skall vara teaterdirektör! Kollektiva konstruktioner av konstnärligt chefskap inom svensk teater

Ordförande: Jacob Östberg, professor, Stockholm Business School (SBS), Stockholms universitet

Opponent: Karin Berglund, professor, SBS

Handledare: Jacob Östberg, professor, SBS
Anna Wettermark, universitetslektor, SBS

För att läsa manuskriptet, vänligen kontakta Carolina Frände: carolina.frande@sbs.su.se