Stockholms universitet logo, länk till startsida

Barnlitteraturens uttryck och medier

Workshop

Datum: fredag 22 april 2022

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Biblioteket, 300, Institutionen för kultur och estetik, Manne Siegbahnhusen, Hus A, Frescativägen 24

Välkommen till en öppen workshop vid Stockholms universitet.

Bilder porträtt och foton.
Illustration: ©Gustaf Tenggren/Lars Emanuelsson

Workshopen fokuserar på det tidiga 1900-talets skandinaviska illustratörer och konstnärer inom området barnlitteratur och barntidningar, reklam och teater och kommer att undersöka de medienätverk och rörelser som pågår mellan olika medier under denna betydelsefulla era. Konstnärer och illustratörer från generationen av Elsa Beskow, John Bauer, Gustaf Tenggren, Einar Nerman och Mollie Faustman var ofta produktiva i många olika medier och plattformar, från barnböcker och teater till barntidningar och reklam. Genom att studera fall där särskilda mediepraxis, nätverk och miljöer blir grundläggande för utvecklingen av barnlitteratur uppmärksammar vi de intrikata relationerna mellan medier och kopplingarna mellan kategorier som konst, illustration och reklam. Vi kommer även att ta del av exempel på aktuellt arkivmaterial och diskutera erfarenheter och frågeställningar kopplade till arkivforskning och dess metoder.

Talare är JoAnn Conrad, Lars Emanuelsson, Agnieszka Stróżyk, Maria Andersson, och Elina Druker.

Denna workshop är öppen för allmänheten och riktar sig till alla intresserade inom litteraturvetenskap, konstvetenskap, illustrationshistoria, förlagskunskap, barnlitteratur och -kultur.

Evenemanget sker på engelska.

Läs mer på vår engelska sida

 

Registrering

För registrering, vänligen kontakta Elina Druker elina.druker@littvet.su.se eller Maria Andersson maria.andersson@littvet.su.se.

Workshopen organiseras med stöd från Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.