Stockholms universitet logo, länk till startsida

Direktiv om plattformsarbete och kollektivavtal för egenföretagare

Seminarium

Datum: måndag 28 mars 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Rum Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet / Zoom

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till hybridseminariet "Direktiv om plattformsarbete och kollektivavtal för egenföretagare – vad innebär kommissionens förslag?"

Inledare:

Universitetslektor Niklas Selberg, Lunds universitet

Kommentatorer:

Tommy Wreeth, förbundsordförande, Transport
Hedvig Forsselius, förbundsjurist specialiserad på EU-rätt, Unionen
Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv  

I december lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv som ska förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare. Bland annat föreslår den fem kriterier som ska avgöra om arbetaren är arbetstagare hos plattformsföretaget. Om minst två av dem är uppfyllda ska arbetsförhållandet som utgångspunkt ses som en anställning, och om företaget anser att arbetaren är uppdragstagare har det bevisbördan. Samma dag som direktivförslaget lades fram meddelade kommissionen också hur den ville tolka EU:s konkurrensrätt för att göra det möjligt för egenföretagare att förhandla kollektivt och ingå kollektivavtal. Vid seminariet diskuterar vi vad de båda initiativen tillsammans kan innebära för den svenska arbetsmarknaden.

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.
Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5733146713

Välkommen! 
Kerstin Ahlberg