Stockholms universitet logo, länk till startsida

Experimentalfältet – konst och vetenskap i samarbete för en hållbar framtid

Evenemang

Datum: onsdag 25 augusti 2021

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Konsthallen Accelerator, Frescativägen 26A, campus Frescati

Hur kan vi utforska framtidsscenarier för nya levnadssätt, relationer till andra arter, jorden och människor emellan? Se en spännande utställning som tar avstamp i Frescatis historia och leder oss fram till hur konsten och vetenskapen samarbetar idag.

 

Samtidens utmaningar

Experimentalfältet var namnet en verksamhet som etablerades 1816 i syfte att utveckla Sveriges jordbruk, på platsen där Stockholms universitet ligger idag. På universitetets konsthall Accelerator presenteras nu en utställning med samma namn, där åtta samtida konstnärskap experimenterar kring frågor som berör samtidens stora utmaningar. Utställningen Experimentalfältet tar avstamp i historien för att belysa och skapa samtal utifrån experimenterandet som sker inom samtidskonsten och forskningen idag.

 

 

 

Boka en introduktion

Vill du boka en kostnadsfri introduktion till utställningen?
Introduktionen tar 15 minuter och bokas via accelerator@su.se

 

Evenemang

Missa inte våra evenemang kopplade till utställningen Experimentalfältet:

Utställningen pågår fram till söndagen den 19 september.

Läs mer om utställningen