Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarseminarium: Andreas Winkler

Seminarium

Datum: tisdag 22 februari 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Sal 435 / Zoom

Andreas Winkler, Freie Universität Berlin, TBA.

På seminariet kommer  Andreas Winkler att presentera sitt nya projekt.
Andreas är viceledare för projektet ZODIAC - Ancient Astral Science in Transformation (ERC Advanced Grant 2021-2026) på Freie Universität Berlin. Andreas inledning till seminariet:

Astronomi och astrologi under grekisk-romersk tid och de egyptiska templen

Jag kommer att tala om hur djurkretsen anammades i Egypten under grekisk-romersk tid. Jag fokuserar särskilt på hur det inhemska egyptiska prästerskapet införlivade denna i sin kultur och hur mesopotamisk vetenskap blev en del av det egyptiska templets föreställningsvärld samt hur denna process kom att forma det fenomen som vi numera associerar med astrologi och förptolemeisk astronomi. Jag kommer även att diskutera vissa sociala aspekter av detta fenomen, t.ex. vem fick vara astrolog.
 

Delta via Zoom:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65524268725