Stockholms universitet

Från kvinnlig rösträtt till dagens demokratiska utmaningar

Föreläsning

Datum: onsdag 26 maj 2021

Tid: 17.00 – 18.00

Annika Berg, docent i idéhistoria, medverkar i digitalt samtal på Kulturhuset Stadsteatern, om 100-årsjubileet för rösträtt år 2021.

Hur mycket påminner striden för kvinnlig rösträtt för 100 år sedan om dagens kamp för kvinnors rättigheter? Vilka var de hetaste politiska frågorna då och nu? Och var det verkligen det stora demokratiska genombrott vi brukar göra det till? Vilka var de som ändå inte fick vara med och rösta? Ett samtal om kvinnlig rösträtt och vad som har hänt sedan dess, med kvinnohistorikern Christina Florin, statsvetaren Lenita Freidenvall och idéhistorikern Annika Berg. Moderator: Gabriella Ahlström.

Om de deltagande forskarna:

Annika Berg, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

Annika Berg, docent och universitetslektor i idéhistoria vid Stockholms universitet, forskar bland annat om medicin och makt, styrning och socialpolitik och ingår i det tvärvetenskapliga projektet ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”.

Christina Florin är professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms universitet, och forskar bland annat om kvinnor och utbildning, rösträtt, medborgarskap, statsbyggande och politisk kultur. Hennes perspektiv utgår ofta från aktörernas betydelse i historisk förändring.

Lenita Freidenvall, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, forskar bland annat om politisk representation, jämställdhetspolitik och intersektionalitet. Ett av hennes forskningsprojekt handlar om vad som har hänt med politiska rättigheter för kvinnor sedan kvinnlig rösträtt infördes 1919.

Följ evenemanget på Facebook

Här kan du läsa mer om evenemanget och se när det live-sänds

Här kan du läsa mer om Annika Bergs forskning om rösträttens historia