Stockholms universitet

Gästföreläsning med Racha Kirakosian: Sinful Saint – Mary Magdalene in Late Medieval German Legends

Föreläsning

Datum: tisdag 7 december 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Föredraget hålls på SU:s campus, F497, Södra husen

Vid det ämnesöverskridande Äldretextseminariet träffas forskare från olika ämnen med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter, vanligen några eftermiddagar per termin.

Välkommen på gästföreläsning tisdagen den 7 december med Racha Kirakosian, professor i tyska medeltidsstudier, Albert-Ludwig-Universität Freiburg, på temat "Sinful Saint – Mary Magdalene in Late Medieval German Legends". Evemenaget arrangeras i samarbete med Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Abstract:

Mary Magdalene has always inspired legends: from the Middle Ages to today's pop culture, the story of a former prostitute turning pious has fascinated theologians, lay people and scholars alike. Her cult grew rapidly in the thirteenth century, leading to problems in medieval discourses on chastity, virginity and incorruption. What was the status of Mary Magdalene's once sexualized body after her conversion? How come she figured on the highest altar ranks next to Virgin Saints? And who was she anyway? My talk will address these questions by discussing a set of conversion legends which seem to undermine the official stance that the medieval Church held on Mary Magdalene. 

OBS! Föreläsningen ges på engelska. Föranmälan till Susanne Tienken: susanne.tienken@tyska.su.se

Poster, Racha Kirakosian, 2021-12-07 (186 Kb)